Zpráva

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků

2. kolo dočerpání

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada kraje svým usnesením č. 78/6366 ze dne 25. 9. 2015 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu termín pro podání žádostí o dofinancování od 1. 11. 2015 do 10. 11. 2015.

Dle článku IX odst. 1 Podmínek uvedeného dotačního programu lze zbývající finanční prostředky vyčerpat v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2015.

Žádost o dofinancování může podat pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku VIII dotačního programu. Požadavek na dofinancování nesmí spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace dle článku XII, odst. 5 dotačního programu. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musí být podána na formuláři "Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu", vč. nákladového rozpočtu k žádosti o dofinancování.

1. kolo dočerpání

Stanovení termínu pro dočerpání finančních prostředků v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Rada kraje svým usnesením č. 68/5544 ze dne 19. 5. 2015 schválila v souladu s vyhlášenými Podmínkami dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu termín pro podání žádostí o dotaci a žádostí o dofinancování v termínu od 1. 7. 2015 do 12. 7. 2015.

Dle článku IX odst. 1 Podmínek uvedeného dotačního programu lze zbývající finanční prostředky vyčerpat v termínech stanovených radou kraje na dofinancování sociálních služeb, na které byla podána žádost na r. 2015, dále na podporu nově vzniklých sociálních služeb a služeb s kapacitou navýšenou po lhůtě stanovené pro podání žádosti v řádném kole dotačního řízení, a rovněž k financování služeb, které žádost v řádném kole dotačního řízení nepodaly.

Za účelem dočerpání finančních prostředků účelově vyčleněných pro tento dotační program lze podat v termínech od 1. 7. do 12. 7. 2015 dle ustanovení článku X Podmínek uvedeného dotačního programu:

  1. Žádost o dofinancování může podat pouze poskytovatel, který podal žádost o poskytnutí dotace dle článku VIII dotačního programu. Požadavek na dofinancování nesmí spolu s již přiznanou dotací překročit optimální návrh dotace dle článku XII, odst. 5 dotačního programu. Požadavek na dofinancování musí být řádně odůvodněn. Žádost musí být podána na formuláři "Žádost o dofinancování sociální služby v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu", vč. nákladového rozpočtu k žádosti o dofinancování.
  2. Žádost o dotaci pro nově vzniklé služby a služby s kapacitou navýšenou po lhůtě stanovené pro podání žádostí o dotaci prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby – poskytovatel". Pro stanovení dotace platí podmínky vyhlášeného dotačního programu v plném rozsahu.
  3. Žádost o dotaci může podat poskytovatel, který nepodal žádost o poskytnutí dotace dle článku VIII dotačního programu. Žádosti se podávají prostřednictvím internetové aplikace "OKslužby-poskytovatel". Pro stanovení dotace platí podmínky vyhlášeného dotačního programu v plném rozsahu.
frame-scrollup