Zpráva

Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015

Rada kraje na své schůzi dne 12. 6. 2014 usnesením č. 45/3441 schválila následující podmínky dotačního programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu.
Termín podání žádosti o finanční příspěvky je od 13. 6. do 30. 6. 2014 včetně.

Kontakt:

Ing. Petra Solanská
tel.: 595 622 509
e-mail: petra.solanska@msk.cz

Zásady:

Podmínky dotačního programu Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimní sezóně 2014/2015

Přílohy:

frame-scrollup