Zpráva

Výsledky dotačního řízení Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 16/1670 ze dne 25. 9. 2015.

Seznam žadatelů navržených na poskytnutí dotace z dotačního programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2015", dot. titul č. 2 - Podpora vodácké turistiky

Poř. číslo Dotační tutul Název žadatele (OR) Právní forma Název projektu Předpokládané celkové uznatelné náklady Požadovaná výše dotace Navrhovaná výše dotace Neinvestiční Investiční Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech v % Počet bodů dle hodnotících kritérií dotačního prograu (max. 9) Období realizace projektu
1 2 KČT Moravská Ostrava 75014556 spolek Seriál sjezdů a akcí v MSK 2015 214 400 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 69,96% 6 1. 1. 2015 - 31. 10. 2015
2 2 POSEJDON, o.s. 26997479 spolek Organizační a technické zajištění vodáckých akcí na Odře a Olši v roce 2015 214 300 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 0 Kč 70,00% 5 1. 1. 2015 - 31. 10. 2015
Celkem 428 700 Kč   300 000 Kč  
frame-scrollup