Zpráva

Výsledky dotačního řízení Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2015

Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 16/1670 ze dne 25. 9. 2015.

Seznam žadatelů navržených na poskytnutí dotace z dotačního programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji pro rok 2015", program č. 3 - Podpora lázeňství

Poř. číslo Dotační tutul Název lázní Název žadatele (OR) Právní forma Název projektu Předpokládané celkové uznatelné náklady Požadovaná výše dotace Navrhovaná výše dotace Neinvestiční Investiční Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech v % Období realizace 1. 9. 2015 - 31. 12. 2016 Počet bodů - hodnotící kritéria
1 3 Sanatoria Klimkovice AquaKlim, s.r.o. 27849562 s.r.o. Lázně pro všechny 425 000 Kč 297 500 Kč 297 500 Kč 297 500 Kč 0 Kč 70,00 a 7
2 3 Lázně Darkov Lázně Darkov, a.s. 61974935 a.s. Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji 428 571 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč 0 Kč 70,00 a 6
Celkem 597 500 Kč  
frame-scrollup