Zpráva

Výsledky dotačního řízení Drobné vodohospodářské akce

Seznam schválených projektů pro poskytnutí dotace (v Kč)
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové předpokládané náklady projektu (dle žádosti) celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace (zaokrouhlení) podíl dotace na uznatelných nákladech v % zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace* od - do
7 00296945 Morávka obec Vodovod v obci Morávka, lokalita Haferník - Buček 3 957 532,25 3 019 487 1 957 400 64,83% 1.7.2015 31.10.2015 1.7.2015 - 30.11.2015
2 00300608 Pustá Polom obec Splašková kanalizace Pustá Polom - stoky EA a BA 10 548 247,04 6 587 488,19 4 940 600 75,00% 1.5.2015 29.2.2016 1.5.2015 - 30.3.2016
Celková výše dotací 6 898 000  

* tímto není dotčeno ustanovení čl. V odst. 6 dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2), tj. možnost použití dotace na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením projektové dokumentace

Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí dotací (v Kč)
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové předpokládané náklady projektu (dle žádosti) celkové uznatelné náklady (dle žádosti) výše dotace (zaokrouhlení) podíl dotace na uznatelných nákladech v % zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu časová použitelnost dotace* od - do
6 00296953 Mosty u Jablunkova obec Rekonstrukce VDJ Centrum a PK Hájenka Mosty u Jablunkova 5 898 071 4 610 863 3 458 100 75,00% 1.8.2015 31.8.2016 1.8.2015 - 30.9.2016
Celková výše dotací 3 458 100  

* tímto není dotčeno ustanovení čl. V odst. 6 dotačního programu Drobné vodohospodářské akce (ŽPZ/01/2015 - 2), tj. možnost použití dotace na úhradu uznatelných nákladů vzniklých v souvislosti s pořízením projektové dokumentace

Seznam neschválených projektů pro poskytnutí dotace (v Kč)
poř.č. IČO žadatel právní forma název projektu - účelové určení celkové předpokládané náklady projektu (dle žádosti) celkové uznatelné náklady (dle žádosti) požadovaná dotace celkem (dle žádosti) podíl dotace na uznatelných nákladech v % pozn.
1 00297666 Těrlicko obec Prodloužení vodovodního řadu, k. ú. Horní Těrlicko, ulice Cílová 1 831 890 1 831 890 1 373 900 75,00% Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - bod IV. odst. 2 písm. a) bod ii. (není zajištěno nové napojení nejméně 30 trvale bydlících osob) a bod III. odst. 3 písm. e) (jedná se o investice do nezastavěných pozemků určených pro následnou bytovou nebo jinou zástavbu).
3 00299847 Bolatice obec Zemní vodojem Bolatice - rekonstrukce 1 885 180 1 558 000 1 168 000 74,97% Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - bod III. odst. 1 dotačního programu (obec má nad 2000 obyvatel, projekt neřeší zastavěné území pod 500 obyvatel).
4 70305587 Ropice obec Vodovod Ropice - Cihelna 500 000 500 000 375 000 75,00% Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - bod IV. odst. 2 písm. b) bod ii. (není zajištěno nové napojení nejméně 50 trvale bydlících osob) a bod III. odst. 3 písm. e) (jedná se o investice do nezastavěných pozemků určených pro následnou bytovou nebo jinou zástavbu).
5 00494241 Dolní Domaslavice obec Rozšíření odkanalizování pravého břehu Žermanické přehrady 1 355 200 1 355 200 1 016 400 75,00% Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - bod VII. odst. 1 písm. f) dotačního programu (projekt bez stavebního povolení).
8 00576131 Ludvíkov obec Rekonstrukce vodovodu nad Stonožkou v obci Ludvíkov 895 400 895 400 626 700 69,99% Žadatel nesplňuje podmínky dotačního programu - bod VII. odst. 1 písm. f) dotačního programu (projekt bez stavebního povolení).
frame-scrollup