Zpráva

Výsledky dotačního řízení Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2015

Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací - dotační titul 1
Pořadové číslo Pořadí Žadatel (obec) Právní forma Adresa žadatele Název projektu CELKEM BODŮ průměr Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Dotace investiční (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Kumulativní součet dotace (Kč) Maximální časová použitelnost dotace do
2 1 Hlinka obec 00576107 Hlinka 25, 79399 Hlinka Rekonstrukce střechy radnice a mateřské školy 29 307 000 61,01% 187 300 38,99% 119 700 119 700   119 700 30.9.2015
9 2 Hlavnice obec 00635596 Hlavnice 103, 747 52 Hlavnice Rekonstrukce elektroinstalace v kulturním domě v Hlavnici 28,5 694 000 63,98% 444 000 36,02% 250 000 250 000   369 700 1.12.2015
19 3 Tvrdkov obec 00576000 Tvrdkov 57, 793 44 Rekonstrukce a oprava kanalizace a chodníku v Tvrdkově 28,5 164 896 61,01% 100 596 38,99% 64 300   64 300 434 000 30.9.2015
28 4 Litultovice obec 00300381 Litultovice 1, 747 55 Litultovice Rekonstrukce technické a dopravní infrastruktury zámeckého parku 28,5 653 000 62,01% 404 900 37,99% 248 100 248 100   682 100 31.8.2015
35 5 Leskovec nad Moravicí obec 00296155 Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Leskovec nad Moravicí Rekonstrukce a modernizace hřišť u přehrady 28,5 408 000 62,01% 253 000 37,99% 155 000 155 000   837 100 30.11.2015
52 6 Děhylov obec 00635464 Výstavní 17/179, 747 94 Děhylov Rekonstrukce zdravotně technických instalací v budově Obecního úřadu Děhylov 28 757 575 67,00% 507 575 33,00% 250 000   250 000 1 087 100 31.10.2015
57 7 Skotnice obec 00600806 Skotnice 24, 742 58 Skotnice Obnova dopravní infrastruktury v obci Skotnice - oprava povrchu místní komunikace 28 641 800 61,05% 391 800 38,95% 250 000   250 000 1 337 100 30.9.2015
58 8 Hrádek obec 00535958 Hrádek 352, 739 97 Hrádek Stavební úpravy sportovní klubovny 28 642 000 61,06% 392 000 38,94% 250 000 250 000   1 587 100 30.9.2015
59 9 Bocanovice obec 00535931 Bocanovice 21, 739 91 Bocanovice Úprava zahrady mateřské školy 28 642 510 61,09% 392 510 38,91% 250 000 250 000   1 837 100 31.8.2015
67 10 Tichá obec 00298476 Tichá 1, 742 74 Tichá Setkávání generací 28 422 500 61,18% 258 500 38,82% 164 000 164 000   2 001 100 30.11.2015
101 11 Třebom obec 00635481 Třebom 3, 747 25 Třebom Rekonstrukce dveří objektu občanské vybavenosti 28 654 600 61,81% 404 600 38,19% 250 000 250 000   2 251 100 31.12.2015
7 12 Košařiska obec 00491845 Košařiska 88, 739 81 Košařiska Stavební úpravy ZŠ a MŠ Košařiska - 5. etapa 27,5 1 300 000 80,77% 1 050 000 19,23% 250 000 250 000   2 501 100 30.9.2015
14 13 Mezina obec 00576026 Mezina 2, 792 01 Mezina Oprava komunikace ke Slezské Hartě 27,5 1 000 000 75,00% 750 000 25,00% 250 000   250 000 2 751 100 31.10.2015
16 14 Svobodné Heřmanice obec 00296384 Sokolovská 94, 793 12 Svobodné Heřmanice Obec Sv. Heřmanice - rekonstrukce veřejného prostranství 27,5 300 000 62,03% 186 100 37,97% 113 900 113 900   2 865 000 30.11.2015
27 15 Staré Hamry obec 00297241 Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry Obnova autobusových čekáren na zastávkách hromadné dopravy v obci Staré Hamry 27,5 1 110 200 77,48% 860 200 22,52% 250 000 250 000   3 115 000 31.12.2015
44 16 Metylovice obec 00535991 Metylovice 495, 739 49 Metylovice Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Metylovice - II etapa - průtahová komunikace 27,5 1 300 000 80,77% 1 050 000 19,23% 250 000   250 000 3 365 000 1.12.2015
68 17 Rohov obec 00635499 Hlavní 180, 747 25 Rohov Centrum volnočasových aktivit Rohov - přístupová komunikace 27,5 583 000 57,12% 333 000 42,88% 250 000   250 000 3 615 000 30.11.2015
69 18 Řepiště obec 00577031 Mírová 178, 739 31 Řepiště rekonstrukce veřejných ploch před kostelem v Řepištích 27,5 708 000 64,69% 458 000 35,31% 250 000 250 000   3 865 000 30.6.2016
38 19 Chotěbuz obec 67339158 Chotěbuzská 250, 735 61, Chotěbuz Dětské hřiště před OÚ Chotěbuz 27 533 000 53,10% 283 000 46,90% 250 000 250 000   4 115 000 31.12.2015
32 20 Kyjovice obec 00534722 Kyjovice 2, 747 68 Kyjovice Rekonstrukce sportovního areálu 27 580 000 56,90% 330 000 43,10% 250 000 250 000   4 365 000 30.9.2015
45 21 Stará Ves obec 00575950 Dlouhá 287, 793 43 Stará Ves KOMUNITNÍ KLUB VE STARÉ VSI 27 581 200 56,99% 331 200 43,01% 250 000 250 000   4 615 000 30.9.2015
100 22 Vrchy obec 00848514 Vrchy 65, 742 45 Vrchy Rekonstrukce hasičské zbrojnice 27 579 937 56,89% 329 937 43,11% 250 000 250 000   4 865 000 31.12.2015
71 23 Zbyslavice obec 00600695 Ve Dvoře 81, 742 83 Zbyslavice Rozšíření možnosti využití Obecního domu Zbyslavice 27 660 000 62,12% 410 000 37,88% 250 000   250 000 5 115 000 30.11.2015
97 24 Chlebičov obec 00533947 Hlavní 65, 747 31 Chlebičov Rekonstrukce zázemí chovatelů 27 1 377 923 81,86% 1 127 923 18,14% 250 000 250 000   5 365 000 31.12.2015
103 25 Oldřišov obec 00300527 Slezská 135, 747 33 Oldřišov Rekonstrukce přístupového chodníku k zámku v Oldřišově 27 1 129 607 77,87% 879 607 22,13% 250 000 250 000   5 615 000 31.12.2015
110 26 Kružberk obec 00635537 Kružberk 84, 747 86 Kružberk Sanace objektu bývalé ZŠ v Kružberku 27 1 100 000 77,27% 850 000 22,73% 250 000 250 000   5 865 000 31.12.2015
98 27 Čavisov obec 00535141 Osvobození 91, 747 64 Čavisov Parkoviště u MŠ v Čavisově 27 916 677 72,73% 666 677 27,27% 250 000 250 000   6 115 000 31.12.2015
27 28 Těškovice obec 00535117 Těškovice 170, 747 64 Těškovice Rekonstrukce hygienického zařízení Mateřská škola Těškovice 27 750 555 66,69% 500 555 33,31% 250 000 250 000   6 365 000 31.12.2015
75 29 Ropice obec 70305587 Ropice 110, 739 56 Ropice Zřízení předškolní třídy MŠ v budově základní školy 27 745 442 66,46% 495 442 33,54% 250 000 250 000   6 615 000 31.12.2015
87 30 Svatoňovice obec 00849979 Svatoňovice 70, 747 87 Budišov nad Budišovkou MŠ Svatoňovice - výměna oken a zateplení střechy budovy 27 643 000 61,12% 393 000 38,88% 250 000 250 000   6 865 000 31.12.2015
23 31 Milíkov obec 00492621 Milíkov 200, 739 81 Milíkov Rekonstrukce a modernizace 1. NP se vznikem multifunkční místnosti 27 641 000 61,00% 391 000 39,00% 250 000 250 000   7 115 000 31.12.2015
                      Celkem 7 115 000 5 800 700 1 314 300 7 115 000  
Poskytnutí investičních a neinvestičních dotací náhradníci - dotační titul 1
Pořadové číslo Evidenční číslo Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu CELKEM BODŮ průměr Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Dotace investiční (Kč) Dotace neinvestiční (Kč) Kumulativní součet dotace (Kč)
31 107 Staré Těchanovice obec 00635529 Staré Těchanovice 48, 749 01 Staré Těchanovice Rekonstrukce prvků občanské vybavenosti ve Starých Těchanovicích 26,5 312 000 51,03% 159 200 48,97% 152 800 152 800   152 800
32 109 Slavkov obec 00300667 Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov u Opavy Parkoviště u sportovního areálu ve Slavkově 26,5 465 267 51,00% 237 267 49,00% 228 000 228 000   380 800
33 42 Jistebník obec 00298018 Jistebník 149, 742 82 Rekonstrukce kulturního domu v Jistebníku 26,5 1 000 000 75,00% 750 000 25,00% 250 000 250 000   630 800
35 47 Dolní Tošanovice obec 00576875 Dolní Tošanovice 121, 739 53 Rekonstrukce plochy sportovního hřiště 26,5 300 000 56,00% 168 000 44,00% 132 000 132 000   762 800
36 51 Světlá Hora obec 00296392 Světlá 374, 793 31 Světlá Hora Venkovní fitness hřiště 26,5 432 517 57,02% 246 617 42,98% 185 900   185 900 948 700
37 24 Mošnov obec 00600792 Mošnov 96, 742 51 Mošnov Chodník Mošnov - hřiště 26,5 842 765 70,34% 592 765 29,66% 250 000 250 000   1 198 700
38 106 Strahovice obec 00534668 Strahovice 190, 747 24 Strahovice Zpřístupnění prostor veřejného vybavení ve Strahovicích pro imobilní občany 26,5 800 000 68,75% 550 000 31,25% 250 000 250 000   1 448 700
39 41 Dolní Moravice obec 00295957 Dolní Moravice 40, 795 01 Rýmařov Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu MŠ 26,5 367 505 62,01% 227 905 37,99% 139 600 139 600   1 588 300
40 36 Horní Životice obec 00576085 Horní Životice 126, 793 12 Horní Životice Horní Životice - rekonstrukce místní komunikace 26 400 000 62,00% 248 000 38,00% 152 000 152 000   1 740 300
41 105 Melč obec 00300420 Melč 6, 747 84 Melč Bzpečnostní řešení přesunu žáků Masarykovy školy Melč 26 456 558 51,02% 232 958 48,98% 223 600 223 600   1 963 900
42 26 Janov město 00296066 Janov 19, 793 84 Janov Přístavba společenského sálu v městě Janov 26 801 000 68,79% 551 000 31,21% 250 000 250 000   2 213 900
43 64 Lhotka obec 00296864 Lhotka 89, 739 47 Lhotka Výstavba chodníku k mateřské škole ve Lhotce kolem krajské komunikace III/48410 26 1 100 000 77,27% 850 000 22,73% 250 000 250 000   2 463 900
44 15 Soběšovice obec 00576981 Soběšovice 10, 739 22 Soběšovice Stavební úpravy budovy požární zbrojnice 26 2 134 804 88,29% 1 884 804 11,71% 250 000 250 000   2 713 900
45 66 Třemešná obec 00296414 Třemešná 304, 793 82 Třemešná Oprava hasičské zbrojnice Rudíkovy 26 645 000 61,24% 395 000 38,76% 250 000 250 000   2 963 900
46 46 Komorní Lhotka obec 00494232 Komorní Lhotka Parkovací stání u ZŠ 26 650 000 61,54% 400 000 38,46% 250 000 250 000   3 213 900
47 5 Valšov obec 00576034 Valšov 72, 792 01 Bruntál Rozšíření veřejného osvětlení - Valšov 25,5 180 000 51,00% 91 800 49,00% 88 200 88 200   3 302 100
48 108 Služovice obec 00300675 Služovice 135, 747 28 Služovice Rekonstrukce prvků občanské vybavenosti 25,5 215 000 51,02% 109 700 48,98% 105 300 105 300   3 407 400
49 91 Široká Niva obec 00296406 Široká Niva 79, 792 01 Široká Niva Rekonstrukce střechy budovy Základní školy Široká Niva 25,5 450 000 61,00% 274 500 39,00% 175 500 175 500   3 582 900
50 18 Oborná obec 00846520 Oborná 80, 792 01 Rekonstrukce místní komunikace na pozemku parc. č. 1382 a části pozemku parc. č. 1416/1 25,5 310 600 62,01% 192 600 37,99% 118 000 118 000   3 700 900
51 86 Smilovice obec 00576905 Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince Rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení - Smilovice 25,5 642 000 61.06% 392 000 38,94% 250 000 250 000   3 950 900
52 22 Luboměř obec 00298158 Luboměř 93, 742 35 Luboměř "Cestička k domovu" rekonstrukce místní komunikace 25,5 915 800 72,70% 665 800 27,30% 250 000 250 000   4 200 900
53 11 Bítov obec 64629929 Bítov 117, 743 01 Bítov Výměna oken Obecního úřadu v Bítově 25,5 320 000 62,00% 198 400 38,00% 121 600 111 600 10 000 4 322 500
54 92 Horní Domaslavice obec 00536008 Horní Domaslavice 212, 739 51 Horní Domaslavice Obnova a výstavba informačních tabulí a vývěsních ploch 25 380 658 66,58% 253 458 33,42% 127 200 107 200 20 000 4 449 700
55 94 Ludvíkov obec 00576131 Ludvíkov 122, 793 26 Ludvíkov Rekonstrukce místní komunikace na p.č. 644/3 v Ludvíkově 25 523 300 52,23% 273 300 47,77% 250 000 250 000   4 699 700
56 31 Bohušov obec 00295876 Bohušov 15, 793 99 Bohušov KD Bohušov - oprava střešního pláště 25 493 005 50,00% 246 505 50,00% 246 500 246 500   4 946 200
57 12 Jakubčovice nad Odrou obec 60798483 Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou Oprava místní komunikacena Sídlišti 25 500 000 50,00% 250 000 50,00% 250 000   250 000 5 196 200
58 13 Sudice obec 00300713 Náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Přístupový chodník k Základní a Mateřské škole v Sudicích 25 340 686 50,01% 170 386 49,99% 170 300   170 300 5 366 500
59 29 Vršovice obec 00635588 Vršovice 38, 747 61 Vršovice Oprava pěší trasy v obci Vršovice 25 260 000 50,00% 130 000 50,00% 130 000   130 000 5 496 500
60 50 Řeka obec 00576891 Řeka 73, 739 55 Řeka Obec dětem 25 400 000 55,00% 220 000 45,00% 180 000 180 000   5 676 500
61 99 Bělá obec 00534650 Bělá 150, 747 23 Bělá Nová elektroinstalace v ZŠ Bělá 25 434 516 51,00% 221 616 49,00% 212 900 212 900   5 889 400
62 48 Vělopolí obec 00576930 Vělopolí 48, 739 59 Vělopolí VO obce Vělopolí 25 524 600 61,00% 320 000 39,00% 204 600 204 600   6 094 000
63 72 Dolní Lomná obec 00535966 Dolní Lomná 164, 739 91 Dolní Lomná Zastřešení kontejnérů 24,5 430 000 50,00% 215 000 50,00% 215 000 215 000   6 309 000
64 1 Petrovice obec 00576123 Petrovice 34, 793 84 Janov Budiž světlo 24,5 121 000 51,07% 61 800 48,93% 59 200 59 200   6 368 200
65 102 Radkov obec 00635383 Radkov 58, 747 84 Radkov Rekonstrukce turistického zázemí zříceniny Vikštejn 24,5 276 000 51,09% 141 000 48,91% 135 000 135 000   6 503 200
66 63 Vysoká obec 00296465 Vysoká 90, 793 99 Vysoká Rekonstrukce místní komunikace 24,5 729 805 65,74% 479 805 34,26% 250 000 250 000   6 753 200
67 37 Kaňovice obec 00494267 Kaňovice Rekonstrukce místních komunikací v Kaňovicích, 2. etapa 24,5 572 000 56,29% 322 000 43,71% 250 000 250 000   7 003 200
68 39 Albrechtičky obec 00600814 Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky Chodník a veřejné prostranství u mariánského sloupu 24,5 542 700 61,12% 331 700 38,88% 211 000 211 000   7 214 200
69 43 Václavovice obec 00297330 Václavovice 130, 739 35 Oprava mostu "U Nogola" 24,5 568 500 62,01% 352 500 37,99% 216 000   216 000 7 430 200
70 77 Slezské Rudoltice obec 00296333 Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice Slezské Rudoltice - obnova místní komunikace 24,5 683 680 63,43% 433 680 36,57% 250 000   250 000 7 680 200
71 96 Úvalno obec 00296422 Úvalno 58, 793 91 Úvalno Rekonstrukce místních komunikací 2015 24 543 000 53,96% 293 000 46,04% 250 000   250 000 7 930 200
72 8 Horní Lomná obec 00535974 Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná Oprava střechy Domu integrovaných sociálních služeb čp. 128 24 520 000 51,92% 270 000 48,08% 250 000   250 000 8 180 200
73 49 Horní Tošanovice obec 00576883 Horní Tošanovice 129, 739 53 Odstavná plocha pro SDH 24 385 000 61,04% 235 000 38,96% 150 000 150 000   8 330 200
74 34 Velké Albrechtice obec 00600679 Velké Albrechtice 119, 742 91 Velké Albrechtice Rekonstrukce propustku - přemostění MK Velké Albrechtice 24 770 396 67,55% 520 396 32,45% 250 000 250 000   8 580 200
75 76 Bílov obec 48430749 Bílov 5, 743 01 Bílov Výměna svítidel veřejného osvětlení 24 697 963 64,18% 447 963 35,82% 250 000   250 000 8 830 200
76 3 Neplachovice obec 00561193 Na Návsi 16, Neplachovice, 747 74 Stavba technické a dopravní infrastruktury pro zástavbu RD pod ZŠ, objek 101 a 101a 24 649 000 61,48% 399 000 38,52% 250 000 250 000   9 080 200
77 61 Křišťanovice obec 00296147 Křišťanovice 92, 793 68 Křišťanovice Oprava hasičské zbrojnice v Křišťanovicích 23,5 239 000 56,49% 135 000 43,51% 104 000 104 000   9 184 200
78 65 Libhošť obec 72086718 Libhošť 1, 742 57 Libhošť Opravy a údržba Hasičské zbrojnice Libhošť 23,5 563 860 55,66% 313 860 44,34% 250 000   250 000 9 434 200
79 73 Hostašovice obec 00600725 Hostašovice 44, 741 01 Hostašovice Chodník v centru obce Hostašovice 23,5 455 100 57,02% 259 500 42,98% 195 600 195 600   9 629 800
80 74 Hodslavice obec 00297917 Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice Palackého pamětní knihovna v Hodslavicích 23,5 430 000 52,33% 225 000 47,67% 205 000 125 000 80 000 9 834 800
81 95 Hněvošice obec 00300071 Opavská 170, 747 35 Hněvošice Chodník ke kulturní památce - farnímu kostelu sv. Petra a Pavla - 2. etapa 23,5 550 000 54,55% 300 000 45,45% 250 000   250 000 10 084 800
82 10 Rybí obec 00600741 Rybí 380, 742 65 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Rybí 23 3 807 300 93,43% 3 557 300 6,57% 250 000 250 000   10 334 800
83 30 Branka u Opavy obec 47812303 Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy Rekonstrukce osvětlení a výstavba autobusové zastávky v obci Branka u Opavy 23 422 000 56,02% 236 400 43,98% 185 600 185 600   10 520 400
84 70 Sedliště obec 00297178 Sedliště 271, 739 36 Sedliště Sedliště - rekonstrukce místní komunikace na Dolním konci 23 408 500 50,01% 204 300 49,99% 204 200 204 200   10 724 600
85 78 Kateřinice obec 00600784 Kateřinice 127, 742 58 Kateřinice Zpevnění místní komunikace včetně odvodnění, Kateřinice 23 601 055 58,41% 351 055 41,59% 250 000 250 000   10 974 600
86 79 Větřkovice obec 00849740 Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice Oprava opěrné zdi Větřkovice 23 559 267 55,30% 309 267 44,70% 250 000 250 000   11 224 600
87 104 Moravice obec 00635391 Moravice 15, 747 84 Moravice Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Moravice 23 524 350 52,32% 274 350 47,68% 250 000 250 000   11 474 600
88 111 Jezdkovice obec 00849952 Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice Pro děti z Jezdkovic spoustu zábavy 23 497 489 51,01% 253 789 48,99% 243700 243 700   11 718 300
89 4 Roudno obec 00296295 Roudno 56, 792 01 Roudno Revitalizace zeleně a vybudování hřbitovní komunikace v obci Roudno 22,5 450 000 50,00% 225 000 50,00% 225 000 225 000   11 943 300
90 55 Holčovice obec 00295990 Holčovice 44, 793 71 Holčovice Oprava střehy ZŠ Holčovice 22,5 460 000 50,00% 230 000 50,00% 230 000 230 000   12 173 300
91 82 Dolní Domaslavice obec 00494241 Dolní Domaslavice 4, 739 38 Dolní Domaslavice Modernizace autobusových čekáren v obci 22,5 359 000 51,00% 183 100 49,00% 175 900 175 900   12 349 200
92 85 Spálov městys 00298387 Spálov 62, 742 37 Spálov Víceúčelový objekt Spálov - rekonstrukce střechy 22,5 408 300 50,01% 204 200 49,99% 204 100   204 100 12 553 300
93 6 Osoblaha obec 00296279 Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha Rekonstrukce chodníků Osoblaha 22 480 000 50,00% 240 000 50,00% 240 000 240 000   12 793 300
94 33 Dolní Životice obec 00635570 Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice Výměna oken budovy obecního úřadu 22 375 000 50,67% 190 000 49,33% 185 000 185 000   12 978 300
95 40 Lichnov obec 00296163 Lichnov 42, 793 15 Lichnov Bezdrátový rozhlas Lichnov 22 430 000 53,49% 230 000 46,51% 200 000 200 000   13 178 300
96 53 Čaková obec 00575992 Čaková 101, 793 16 Čaková Oprava místní komunikace v obci Čaková 22 310 000 51,61% 160 000 48,39% 150 000   150 000 13 328 300
97 80 Skřipov obec 00300659 Skřipov 107,747 45 Skřipov Oprava místní komunikace v obci Skřipov 22 334 093 50,01% 167 093 49,99% 167 000   167 000 13 495 300
98 83 Lhotka u Litultovic obec 00635375 Lhotka u Litultovic 61, 747 55 Lhotka u Litultovic Modernizace VR a rekonstrukce komunikací Lhotka u Litultovic 22 366 348 56,60% 207 348 43,40% 159 000 54 100 104 900 13 654 300
99 84 Slatina obec 00600661 Slatina 1, 742 93 Slatina Oprava místní komunikace "Fifejdy" 22 628 000 60,19% 378 000 39,81% 250 000   250 000 13 904 300
100 20 Velká Štáhle obec 00576018 Velká Štáhle 49, 793 51 Rekonstrukce místní komunikace k novostavbě domu pro seniory 21,5 470 000 50,00% 235 000 50,00% 235 000 235 000   14 139 300
101 89 Vojkovice obec 00577081 Vojkovice 88, 739 51 Vojkovice Autobusové zastávky ve Vojkovicích 21,5 180 000 50,00% 90 000 50,00% 90 000 90 000   14 229 300
102 17 Staré Město obec 00576948 Jamnická Zabezpečení zařízení v budovách ZŠ a MŠ a budovy Hasičské zbrojnice ve Starém Městě 21 480 000 55,00% 264 000 45,00% 216 000 216 000   14 445 300
103 62 Hosťálkovy obec 00296031 Hošťálkovy 77, 793 81 Hošťálkovy Oprava multifunkční budovy Hošťálkovy 21 370 000 50,00% 185 000 50,00% 185 000 185 000   14 630 300
104 88 Pazderna obec 00577073 Pazderna 65, 739 51 Pazderna Oprava části místní komunikace MK2 21 550 200 54,58% 300 300 45,42% 249 900   249 900 14 880 200
105 21 Nové Heřminovy obec 00846538 Nové Heřminovy 122 Rekonstrukce střechy obecního domu 20,5 500 000 50,00% 250 000 50,00% 250 000 250 000 250 000 15 130 200
106 60 Dobroslavice obec 00849731 Slezská 260/3a, 747 94 Dobroslavice Oprava sociálních zařízení šaten TJ Sokol Dobroslavice 20,5 213 000 50,00% 106 500 50,00% 106 500   106 500 15 236 700
107 81 Pržno obec 00494216 Pržno 50, 739 11 Pržno Rekonstrukce oplocení kostela a hřbitova v obci Pržno 20,5 280 000 50,00% 140 000 50,00% 140 000   140 000 15 376 700
108 90 Bohuslavice obec 00299839 Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice Vybudování zpevněné plochy pod kontejnery 19,5 150 000 60,00% 90 000 40,00% 60 000 60 000   15 436 700
109 56 Olbramice obec 00798416 Prostorná 132, 742 83 Olbramice Prodloužení ulice Kolnie 19 597 169 58,14% 347 169 41,86% 250 000 250 000   15 686 700
110 25 Závada obec 00635553 Závada 106, 747 19 Závada Oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obci Závada 17,5 444 200 50,00% 222 100 50,00% 222 100 222 100   15 908 800
111 93 Pstruží obec 00576972 Pstruží 93, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Odstoupili od dotace 0 6 181 957 95,96% 5 931 957 4,04% 250 000 250 000   16 158 800
                      Celkem 16 158 800 12 224 200 4 184 600 16 158 800
Poskytnutí neinvestičních dotací - dotační titul 2
Pořadové číslo Evidenční číslo Žadatel Forma žadatele Adresa žadatele Název projektu Bodové hodnocení průměr Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace (Kč) Kumulativní součet dotace (Kč) Maximální časová použitelnost dotace do
1 2 Sdružení obcí Osoblažska svazek obcí 75137925 Na Náměstí 106, Osoblaha, 793 99 Osoblaha Podpora rozvoje mikroregionu VII. etapa 28 583 000 75,00% 437 300 25,00% 145 700 145 700 30.6.2016
2 4 Sdružení obcí Hlučínska svazek obcí 71179216 Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Rozvoj regionu Hlučínska 28 400 000 62,50% 250 000 37,50% 150 000 295 700 30.4.2016
3 12 Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice svazek obcí 60045701 K náměstí 22, 739 44 Brušperk Podpora rozvoje Sdružení měst a obcí povodí Ondřejnice 27,5 463 900 67,67% 313 900 32,33% 150 000 445 700 30.6.2016
4 5 Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady svazek obcí 70305374 Soběšovice 10, 739 22 Soběšovice Poradenství, administrativní služby a práce 27,5 427 000 64,87% 277 000 35,13% 150 000 595 700 31.10.2015
5 11 Sdružení obcí povodí Stonávky svazek obcí 69610088 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Poradenství a informační systém Mikroregionu obcí povodí Stonávky 27 388 600 61,40% 238 600 38,60% 150 000 745 700 31.12.2015
6 7 Region Slezská brána svazek obcí 69609969 Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov Projektový manažer VIII a poradenství v regionu Slezská brána 27 340 000 56,06% 190 600 43,94% 149 400 895 100 30.6.2016
7 6 Mikroregion Matice Slezská svazek obcí 70961417 Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku Projektový manažer Mikroregionu Matice Slezská 26 300 000 52,00% 156 000 48,00% 144 000 1 039 100 30.6.2016
8 3 Mikroregion Opavsko severozápad svazek obcí 75077841 Úvalno 58, 793 91 Úvalno, IČ: 75077841 Poradenství pro rozvoj Mikroregionu Opavsko severozápad 26 252 000 51,03% 128 600 48,97% 123 400 1 162 500 30.6.2016
9 8 Sdružení obcí Rýmařovska svazek obcí 63024276 náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov Podpora mikroregionu Rýmařovska 26 160 000 51,00% 81 600 49,00% 78 400 1 240 900 31.12.2015
10 9 Mikroregion Krnovsko svazek obcí 71195530 Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2015 25 284 000 50,00% 142 000 50,00% 142 000 1 382 900 30.6.2016
11 10 Region Poodří svazek obcí 69581762 Bartošovice 1, 742 54 Bartošovice Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří 25 144 000 50,00% 72 000 50,00% 72 000 1 454 900 31.12.2015
12 1 Mikroregion Slezská Harta svazek obcí 71193821 Leskovec nad Moracicí 204, 793 68 Dvorce Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregionu Slezská Harta 24,5 100 000 50,00% 50 000 50,00% 50 000 1 504 900 30.6.2016
13 14 Mikroregion Hvozdnice svazek obcí 71194410 Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice Projektový manažer Mikroregionu Hvozdnice 24,5 253 000 50,00% 126 500 50,00% 126 500 1 631 400 30.6.2016
14 13 Venkovský mikroregion Moravice svazek obcí 70630089 Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov Projektový manažer Venkovského mikroregionu Moravice 24 296 000 50,00% 148 000 50,00% 148 000 1 779 400 30.6.2016
                        Celkem 1 779 400  
frame-scrollup