Zpráva

Výsledky dotačního řízení Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 25. 6. 2015 usnesením č. 15/1525 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015"

Poskytnutí neinvestičních dotací: dotační titul 1
Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Bodové hodnocení celkem Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Spolupracující VŠ případně výzkumná organizace
56 Lightdrop, s.r.o. společnost s ručením omezeným 28582292 Unikátní měřící systém Lightdrop spectrometer 100,00 299 000,00 428 000,00 69,86% 31.8.2016 Technická univerzita v Liberci
61 BORCAD cz s.r.o. společnost s ručením omezeným 25855042 Výzkumně-vývojové práce na sedadle pro kolejová vozidla, včetně provádění modálních analýz a životnostních zkoušek jejich komponent 93,00 273 000,00 455 000,00 60,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
62 LAMMB technology s.r.o. společnost s ručením omezeným 28619943 Vývoj stanice pro záběh a testování vřeten obráběcích strojů 93,00 126 000,00 180 000,00 70,00% 31.8.2016 České vysoké učení Technické v Praze
15 ITA, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 15503933 Výpočtové modelování teplotních polí ve svitcích z drátů a pásů 84,00 140 000,00 200 000,00 70,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
51 IPS Konstrukt, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 27834352 Smykové namáhání SFRC deskových konstrukcí a jeho účinné omezení využitím reologických, resp. Kluzných prvků plošného uložení 84,00 300 000,00 600 000,00 50,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
11 KVADOS, a.s. akciová společnost 25826654 Optimalizace stavu skladových zásob pomocí pokročilých matematických metod 79,00 300 000,00 500 000,00 60,00% 31.8.2016 Ostravská univerzita v Ostravě
45 D3Soft Future s.r.o. společnost s ručením omezeným 27856631 Vývoj SW pro expertní systém predikce časových řad 79,00 300 000,00 430 000,00 69,77% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
48 TRISOL farm s.r.o. společnost s ručením omezeným 25835921 Vývoj aplikace nové řady rostlinných stimulátorů na růst, vývoj a výnos polních plodin 78,00 296 500,00 423 700,00 69,98% 31.8.2016 Univerzita Palackého v Olomouci
30 INWIRO s.r.o. společnost s ručením omezeným 28638387 Inovace magnetizační hlavy pro defektoskopii lan 76,00 294 000,00 420 000,00 70,00% 31.8.2016 Vítkovice-výzkum a vývoj technické aplikace a.s.
24 Jedlička COMPUTERS s.r.o. společnost s ručením omezeným 64611264 Vývoj RGB osvětlení pro strojové vidění 72,00 299 900,00 428 500,00 69,99% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
14 HAMER, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 47154110 Využití teflonu pro spoje důlní výstuže 65,00 300 000,00 428 571,00 70,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
63 Hutní montáže - SvarServis, s.r.o. společnost s ručením omezeným 64084060 Vývoj inteligentního žíhacího zdroje s využitím smart technologie řízení zajišťující minimální zpětné vlivy na napájecí síť 62,00 300 000,00 600 000,00 50,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
5 SHIFT s.r.o. společnost s ručením omezeným 48391042 Vývoj aplikačního software pro přístupový systém 60,00 300 000,00 430 000,00 69,77% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
1 Thermo Sanace s.r.o. společnost s ručením omezeným 28622201 Záchrana dřevěnných prvků konstrukcí historických objektů v Moravskoslezském kraji proti dřevokazným houbám 55,00 273 000,00 390 000,00 70,00% 31.8.2016 Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
43 Driwhel s.r.o. společnost s ručením omezeným 03179338 DRIWHEL– Vývoj profesionálního konstrukčního návrhu elektrického skateboardu 51,00 296 100,00 470 000,00 63,00% 31.8.2016 České vysoké učení Technické v Praze
2 KVS EKODIVIZE a.s. akciová společnost 60793414 Zlepšení emisních parametrů spotřebičů na pevná paliva II 49,00 300 000,00 600 000,00 50,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
31 Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace a.s. akciová společnost 27677257 Vývoj inovativní konstrukce rámu all-in-one zařízení a analýza softwarového řízení 47,00 299 900,00 428 500,00 69,99% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
8 MORE, s.r.o. společnost s ručením omezeným 63995654 Simulace reálných podmínek ohniště velkoprostorového parního kotle v pádové trubce 44,00 298 900,00 427 000,00 70,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
50 Ostravská LTS, a.s. akciová společnost 01627309 Dekontaminace infekčního zdravotního odpadu 42,00 300 000,00 430 000,00 69,77% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
27 mcePharma s.r.o. společnost s ručením omezeným 27815773 Spolupráce při vývoji, analýze a optimalizaci parametrů vícesložkových excipientů ve farmaceutické výrobě pevných lékových forem 41,00 300 000,00 500 000,00 60,00% 31.8.2016 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
32 AB Digital s.r.o. společnost s ručením omezeným 03417603 Elektronický stavební deník 41,00 300 000,00 430 000,00 69,77% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
59 AZ kov-komaxit, s.r.o. společnost s ručením omezeným 25822594 Vývoj pohyblivého odsávání pro práškové lakovny 40,00 300 000,00 455 000,00 65,93% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
23 Nanotrade s.r.o. společnost s ručením omezeným 45307971 Interaktivní Funkční Textilie 39,00 200 000,00 400 000,00 50,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
55 IHAS s.r.o. společnost s ručením omezeným 26824922 Návrh efektivního způsobu detekce počátku samovzněcovacího procesu biomasy na základě vyvíjených plynných složek 36,00 287 900,00 411 400,00 69,98% 31.8.2016 Ostravská univerzita v Ostravě
6 ATEKO, s.r.o. společnost s ručením omezeným 47974745 Vývoj prototypu regulované elektrické drenáže s inteligentním řízením 34,00 202 300,00 289 000,00 70,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
38 Enviom servis s.r.o. společnost s ručením omezeným 28618335 Experimentální zjištění škodlivin a rozbor látek vznikajících při odplynění polystyrenu teplem bez přístupu vzduchu 27,00 299 500,00 427 900,00 69,99% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
12 InnoGen s.r.o. společnost s ručením omezeným 27856763 Optimalizace a ověřovací měření vybraných typů elektrických motorů a genarátorů 24,00 70 000,00 140 000,00 50,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
        Celkem   7 256 000 11 322 571      

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 25. 6. 2015 usnesením č. 15/1525 rozhodlo o poskytnutí dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015"

Poskytnutí neinvestičních dotací: dotační titul 2
Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu pořadí Schválená dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu
46 GGC Energy, s.r.o. společnost s ručením omezeným 28647475 Nové pracovní VaV místo v GGC Energy, s.r.o. 1 289 400,00 578 800,00 50,00% 31.8.2016
9 ISSA CZECH, s.r.o. společnost s ručením omezeným 25381920 Inovace vývojové technologie pro tvorbu software 2 297 400,00 594 960,00 49,99% 31.8.2016
4 ATEsystem s.r.o. společnost s ručením omezeným 01392042 Spolufinancování nákladů na nově vytvořená pracovní místa ve VaV 3 298 400,00 717 480,00 41,59% 31.8.2016
19 4MEDI - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a.s. akciová společnost 28585330 Zahájení vývoje biosenzorů pro Regenerativní medicinu 4 300 000,00 603 000,00 49,75% 31.8.2016
34 Dodávky automatizace, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 60779969 E-mobilita 5 296 100,00 592 280,00 49,99% 31.8.2016
        Celkem   1 481 300,00 3 086 520,00    

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 25. 6. 2015 usnesením č. 15/1525 rozhodlo o neposkytnutí dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015"

Neposkytnutí neinvestičních dotací: dotační titul 1
Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Bodové hodnocení celkem požadovaná dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu Spolupracující VŠ případně výzkumná organizace
35 F I T E a.s. akciová společnost 47674938 Verifikace možností zavedení „smart“ systému pro nakládání s komunálními odpady 11,00 276 000,00 461 000,00 59,87% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
60 MOTO MERTA s.r.o. společnost s ručením omezeným 27859185 Výpočty, měření a zátěžové zkoušky pro ověření pevnosti protipadacích rámů, příprava na TUV zkoušky 10,00 270 000,00 540 000,00 50,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
29 EKOBAU INVEST a.s. akciová společnost 26820897 Využití 3D tisku ve stavebnictví - komplexní studie 8,00 294 000,00 420 000,00 70,00% 31.8.2016 Vítkovice-výzkum a vývoj technické aplikace a.s.
20 CLINITEX s.r.o. společnost s ručením omezeným 26869551 Vývoj, techologie, procesy a normování výroby funkčních oděvů pro záchrannou službu 3,00 205 800,00 294 000,00 70,00% 31.8.2016 Technická univerzita v Liberci
58 HV Výtahy s.r.o. společnost s ručením omezeným 62302418 Medical machine for animals 2,00 297 500,00 425 000,00 70,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
16 1. CORY CZ spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 25871081 Vývoj univerzální jednotky pro komunikaci s využitím M2M SIM 1,00 287 000,00 410 000,00 70,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
49 TOP - MODERN spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 25386042 Analýza trhu a marketingová strategie v poskytování služeb přesného strojírenství 1,00 280 000,00 400 000,00 70,00% 31.8.2016 Vítkovice-výzkum a vývoj technické aplikace a.s.
57 BPS PROJEKT CZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 28597451 Stanovení energetických parametrů jednotky pro termochemickou konverzi paliv 1,00 298 000,00 425 700,00 70,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17 AIM.CZ - družstvo družstvo 26795761 Usnadnění zahájení podnikání pro absolventy a studenty středních a vysokých škol - analýza trhu 0,00 300 000,00 430 000,00 69,77% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
33 CUKI s.r.o. společnost s ručením omezeným 24288772 3D klastr 0,00 300 000,00 430 000,00 69,77% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
44 VIAFREZ s.r.o. společnost s ručením omezeným 27778215 Posouzení přínosů jemného frézování při údržbě a opravách cementobetonových krytů vozovek pozemních komunikací 0,00 294 000,00 420 000,00 70,00% 31.8.2016 Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
52 Beskydská likérka s. r. o. společnost s ručením omezeným 27767001 Řídící systém pro stáčení sirupů 0,00 300 000,00 438 000,00 68,49% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
53 PRONTO autosalón, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 49609262 Vývoj systému vlhčení pro zkoušky těsnosti obytných automobilů 0,00 265 000,00 530 000,00 50,00% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
54 PE.DE.Com. s.r.o. společnost s ručením omezeným 25879740 Automatizace a vzdálená diagnostika VZT 0,00 300 000,00 498 000,00 60,24% 31.8.2016 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
        Celkem   3 967 300 6 121 700      

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 25. 6. 2015 usnesením č. 15/1525 rozhodlo o neposkytnutí dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015"

Neposkytnutí neinvestičních dotací: dotační titul 2
Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu pořadí požadovaná dotace (Kč) Uznatelné náklady projektu Podíl na uznatelných nákladech projektu délka trvání projektu
47 Pars Komponenty s.r.o. společnost s ručením omezeným 25821547 Vývoj systému vstupních dveří - dotace na mzdu 6 300 000,00 904 480,00 33,17% 31.8.2016
25 Jedlička COMPUTERS s.r.o. společnost s ručením omezeným 64611264 Vývoj RGB osvětlení pro strojové vidění 7 225 000,00 450 000,00 50,00% 31.8.2016
28 IMCoPharma a.s. akciová společnost 27845311 Aplikovaný výzkum a vývoj vícesložkových excipientů, pro použití ve farmaceutické výrobě pevných lékových forem 8 300 000,00 600 000,00 50,00% 31.8.2016
3 INOvativní služby v IT, s.r.o. společnost s ručením omezeným 03095177 Spolufinancování mzdových nákladů na nově vytvořené pracovní místo VaV ve společnosti INOvativní služby v IT, s.r.o. 9 297 400,00 594 960,00 49,99% 31.8.2016
21 ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o. společnost s ručením omezeným 01920499 Spolufinancování mzdových nákladů na nově vytvořené pracovní místo VaV ve společnosti ENWOX TECHNOLOGIES s.r.o. 10 297 400,00 594 960,00 49,99% 31.8.2016
26 mcePharma s.r.o. společnost s ručením omezeným 27815773 Aplikovaný výzkum a vývoj vícesložkových excipientů, pro použití ve farmaceutické výrobě pevných lékových forem 11 300 000,00 600 000,00 50,00% 31.8.2016
18 VAT Electronic s.r.o. společnost s ručením omezeným 28582543 Pracovní místo vývojář programovatelných ovládačů 12 280 500,00 561 000,00 50,00% 31.8.2016
10 CAUTUM s.r.o. společnost s ručením omezeným 29014646 Spolufinancování mzdových nákladů na nově vytvořené pracovní místo VaV ve společnosti CAUTUM s.r.o. 13 297 400,00 594 960,00 49,99% 31.8.2016
22 Infotools.cz s.r.o. společnost s ručením omezeným 03624323 Spolufinancování mzdových nákladů na nově vytvořené pracovní místo VaV ve společnosti Infotools.cz s.r.o. 14 297 400,00 594 960,00 49,99% 31.8.2016
        Celkem   2 595 100,00 5 495 320,00    

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 25. 6. 2015 usnesením č. 15/1525 rozhodlo o neposkytnutí dotací v rámci vyhlášeného dotačního programu "Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015"

Poř. číslo Název žadatele Právní forma Název projektu Důvod vyřazení
7 HOBES, spol. s r.o. společnost s ručením omezeným 45195277 Vhodnost použití vstupního materiálu zpracovaného vývojovým zařízením DRECE na pracovišti VŠB - TU pro sériovou výrobu ve společnosti Hobes, spol. s r.o. ve Smlouvě o spolupráci není uvedeno, že provedení výzkumu a vývoje není hrazeno výlučně žadatelem nebo žadatel není jediným uživatelem výsledků VaV - viz čl. IX. odst. 3 podmínek DP
13 Ing. Petr Filipec fyzická osoba 74702963 Vývoj metodiky ověřování kvalifikačních svarových spojů pro rozšíření porfolia zákazníků neoprávněný žadatel
36 Radek Křesina fyzická osoba 75983711 Rozbor plynných a kapalných složek při termickém rozkladu pneumatik a tvrdé gumy neoprávněný žadatel
37 Ing. Jan Macháč fyzická osoba 73885355 Experimentální ověření chování tuhého paliva na bázi LDPE během nízkoteplotní konverze neoprávněný žadatel
39 Antonín Nevřiva fyzická osoba 73116394 Zkouška a měření účinnosti energetického zpracování pyrolýzních olejů a plynů neoprávněný žadatel
40 Tomáš Nevřiva fyzická osoba 47866667 Rozklad, měření a specifikace produktů vznikajících při vakuové pyrolýze plastů daného složení neoprávněný žadatel
41 Pavel Ptáček fyzická osoba 87361752 Měření energetického potenciálu výstupů olejů a plynů vyrobených termickým rozkladem plastů neoprávněný žadatel
42 Ondřej Šarady fyzická osoba 73365912 Pyrolytický rozklad plastu na bázi polyethylenu pro energetické využití neoprávněný žadatel
64 Stinchcombe Technology, s.r.o. společnost s ručením omezeným 03501922 Výpočtové metody elektrické vodivosti slitin barevných kovů nedoložena smlouva s vysokou školou ani s výzkumnou oraganizací, ale s fyzickou osobou
frame-scrollup