Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
06/15 KP 2/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Návazná podpora v terénu 114 500 69,87 80 000 neinvestiční 25
01/15 KP 1/15 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Liščina, tady to žije! 134 000 59,70 80 000 neinvestiční 25
03/15 KP 2/15 DŽIVIPEN o.p.s. 26571463 obecně prospěšná společnost Jak se dostat z mínusu 69 800 67,34 47 000 neinvestiční 19
04/15 KP 2/15 DŽIVIPEN o.p.s. 26571463 obecně prospěšná společnost Budeme znát svá práva i povinnosti 56 200 69,40 39 000 neinvestiční 19
07/15 KP 2/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BÝT V KONTAKTU 114 500 69,87 80 000 neinvestiční 17
11/15 KP 2/15 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Vzdělávání pracovníků a klientů SRNM Rýmařov 49 800 69,88 34 800 neinvestiční 16
09/15 KP 2/15 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Znám svá práva 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 15
05/15 KP 2/15 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Víme co s časem 105 200 69,87 73 500 neinvestiční 12
10/15 KP 1/15 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Komunitní centrum SRNM Rýmařov 49 000 69,39 34 000 neinvestiční 12
    Celkem           548 300    
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
08/15 KP 2/15 Svaz důchodců České republiky, o.s. 00408182 spolek Senior Point 135 000 59,26 80 000 neinvestiční 0 Projekt není v souladu se zaměřením dotačního programu, aktivity projektu nemají vazbu na problematiku sociálně vyloučených lokalit
02/15 KP 1/15 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Odpolední Klub na Důlní 225 000 35,56 80 000 neinvestiční - Dotace požadována na neuznatelný náklad - stravování na výletu a jednorázových akcích
frame-scrollup