Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
03/15 KSS 2/15 MIKASA z.s. 22832386 spolek Specializační vzdělávání pracovníků MIKASA ve vztahu k cílové skupině osob s PAS a poruchami chování středně těžkým a těžkým kombinovaným postižením 206 100 32,99 68 000 neinvestiční 25
04/15 KSS 1/15 Česká provincie Kongregace Dcer Božské lásky 00494453 církevní organizace Rekonstrukce výtahu v domově pro seniory 938 400 31,97 300 000 investiční 25
07/15 KSS 1/15 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 00499811 obecně prospěšná společnost Naše dítě neslyší - domluvíme se? 246 500 68,56 69 000 neinvestiční 25
100 000 investiční
08/15 KSS 3/15 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 00499811 obecně prospěšná společnost Do rodin novým autem 290 000 68,97 200 000 investiční 25
12/15 KSS 2/15 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 48804517 spolek Podpora supervize a vzdělávání v Projektu Výzva 108 000 49,44 53 400 neinvestiční 25
21/15 KSS 3/15 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace "Nové za nabourané" - automobil pro pečovatelskou službu 195 100 66,63 130 000 investiční 25
20/15 KSS 1/15 Charita Hlučín 44941960 církevní organizace "Nahoru a do vany" - zvedák a sprchový vozík pro Charitní domov sv. Mikuláše 358 000 69,83 250 000 investiční 25
31/15 KSS 1/15 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 obecně prospěšná společnost Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené 90 319 69,64 400 neinvestiční 25
62 500 investiční
39/15 KSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Zkvalitnění prostředí a podmínek sociálních služeb v oblasti Těšínsko 337 700 69,88 141 000 neinvestiční 25
95 000 investiční
44/15 KSS 3/15 Charita Opava 43964591 církevní organizace Doprava v domě pro nevidomé 230 000 70,00 161 000 investiční 25
45/15 KSS 2/15 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Evaluace standardů kvality sociálních služeb SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 188 500 37,14 70 000 neinvestiční 25
49/15 KSS 1/15 Armáda spásy v České republice, z.s. 40613411 spolek Zvýšení kvality služby domova se zvláštním režimem Přístav 71 000 70,00 49 700 neinvestiční 25
53/15 KSS 2/15 UnikaCentrum, o.p.s. 25902148 obecně prospěšná společnost Vzdělávání a rozvoj pracovníků sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním 60 100 49,92 30 000 neinvestiční 25
54/15 KSS 1/15 UnikaCentrum, o.p.s. 25902148 obecně prospěšná společnost Pořízení kompenzačních pomůcek v rámci služby sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením 423 800 69,99 128 800 neinvestiční 25
167 800 investiční
01/15 KSS 3/15 Althaia o.p.s. 22892150 obecně prospěšná společnost Automobil pro sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi 120 000 70,00 84 000 investiční 24
38/15 KSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nové příležitosti - alternativní komunikace, zpřístupnění dílny 330 000 70,00 91 000 neinvestiční 24
140 000 investiční
51/15 KSS 2/15 TyfloCentrum Ostrava, o.p.s. 25863151 obecně prospěšná společnost Kompenzační pomůcky pro zapůjčení a vyzkoušení 55 000 70,00 38 500 neinvestiční 24
05/15 KSS 1/15 MIKASA z.s. 22832386 spolek Podpora alternativní komunikace u osob se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem 58 630 69,93 41 000 neinvestiční 24
10/15 KSS 3/15 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Automobil pro zajištění činnosti pečovatelské služby 285 000 70,00 199 500 investiční 24
35/15 KSS 1/15 AlFi, z.s. 02801426 spolek Rozvoj a podpora komunikace u dětí s PAS pomocí alternativních metod 54 530 62,90 34 300 neinvestiční 24
19/15 KSS 3/15 Charita Frenštát pod Radhoštěm 49590588 církevní organizace Mobilní sociální služby 215 000 69,77 150 000 investiční 24
    Součet           2 854 900    
z toho investiční           2 039 800    
neinvestiční           815 100    
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015
Poř.č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 09/15 KSS 2/15 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 00499811 obecně prospěšná společnost Vzdělávání pracovníků rané péče Tamtam 246 654 24,33 60 000 neinvestiční 23 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
2. 22/15 KSS 3/15 Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Pořízení motorového vozidla 300 000 66,67 200 000 investiční 23 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
3. 50/15 KSS 2/15 Občanské sdružení "AVE" 65468431 spolek Podpora rozvoje pracovníků NZDM STŘEP 90 400 50,00 45 200 neinvestiční 23 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
4. 13/15 KSS 3/15 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Pořízení automobilu pro charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava 270 000 70,00 189 000 investiční 22 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
5. 23/15 KSS 2/15 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Podpora profesního rozvoje pracovníků DCHOO 141 450 49,35 69 800 neinvestiční 22 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
6. 40/15 KSS 3/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Vozidlo pro terénní služby v těžce dostupných oblastech 229 000 69,87 160 000 investiční 21 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
7. 46/15 KSS 2/15 Konvent sester alžbětinek v Jablunkově 00494330 církevní organizace Začínáme se supervizí 114 400 50,00 57 200 neinvestiční 21 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
8. 48/15 KSS 1/15 Armáda spásy v České republice, z.s. 40613411 spolek Zvýšení kvality služby azylový dům v Centru sociálních služeb v Krnově 400 000 70,00 280 000 neinvestiční 21 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
9. 11/15 KSS 3/15 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Auto pro Azylový dům Debora 300 000 66,67 200 000 investiční 20 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
10. 17/15 KSS 1/15 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Bezpečný prostor ve stáří 100 000 69,00 69 000 neinvestiční 20 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
11. 26/15 KSS 1/15 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postižením 362 000 69,89 25 000 neinvestiční 20 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
228 000 investiční
12. 41/15 KSS 2/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Vzdělávání a supervize dobrovolníků Slezské diakonie 2015 114 300 49,34 56 400 neinvestiční 20 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
13. 42/15 KSS 1/15 Charita Opava 43964591 církevní organizace (Bez)bariérový byt č. 102 v domě pro nevidomé 307 000 70,00 214 900 investiční 20 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
14. 43/15 KSS 1/15 Charita Opava 43964591 církevní organizace (Bez)bariérový byt č. 217 v domě pro nevidomé 287 500 69,95 201 100 investiční 20 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
15. 14/15 KSS 3/15 Charita Frýdek-Místek 45235201 církevní organizace Pořízení automobilu pro "Oázu pokoje pro psychicky nemocné" 300 000 66,67 200 000 investiční 19 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
16. 15/15 KSS 3/15 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Terénní péče občanům 95 000 68,42 65 000 investiční 19 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
17. 24/15 KSS 3/15 Diecézní charita ostravsko - opavská 66181127 církevní organizace Automobil pro Šanci domova 250 000 68,00 170 000 investiční 19 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
18. 34/15 KSS 1/15 BESKYD DZR, o.p.s. 28618530 obecně prospěšná společnost "Důstojnost, respekt, soukromí" 63 149 69,04 43 600 neinvestiční 19 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
19. 36/15 KSS 2/15 AlFi, z.s. 02801426 spolek Vzdělávání pracovníků v přímé péči v oblasti alternativní komunikace zaměřené na osoby s poruchou autistického spektra 62 000 50,00 31 000 neinvestiční 19 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
20. 47/15 KSS 3/15 Armáda spásy v České republice, z.s. 40613411 spolek Pořízení automobilu pro potřeby služby azylového domu v Opavě 500 000 40,00 200 000 investiční 19 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
21. 16/15 KSS 2/15 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Vzděláváním ke kvalitnější péči o seniory 98 000 50,00 49 000 neinvestiční 18 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
22. 18/15 KSS 1/15 Charita Krnov 48806510 církevní organizace Vytvoříme našim uživatelům důstojné prostředí 500 000 60,00 300 000 investiční 18 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
23. 06/15 KSS 3/15 MIKASA z.s. 22832386 spolek Pořízení vozidla pro přepravu osob s handicapem (včetně osob na vozíku) 723 544 27,64 200 000 investiční 16 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
24. 25/15 KSS 1/15 Dům seniorů "POHODA", o.p.s. 25852051 obecně prospěšná společnost Koupelny bez bariér 390 000 70,00 238 000 neinvestiční 13 na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
35 000 investiční
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
02/15 KSS 3/15 DŽIVIPEN o.p.s. 26571463 obecně prospěšná společnost Dostupnější a rychlejší služby 270 500 69,87 189 000 investiční - nedodržení podmínek programu - žadatel není oprávněný příjemce
27/15 KSS 2/15 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Cvičná inspekce a supervize pro pracovníky Domova Korýtko, příspěvkové organizace 72 500 49,66 36 000 neinvestiční - nedodržení podmínek programu - žadatel není oprávněný příjemce
28/15 KSS 2/15 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Vzděláváním k rozvoji organizace 57 200 50,00 28 600 neinvestiční - nedodržení podmínek programu - žadatel není oprávněný příjemce, podlimitní žádost
29/15 KSS 1/15 Domov Vesna, příspěvková organizace 75154391 příspěvková organizace Pohybem za zdravím 83 770 68,40 57 300 neinvestiční - nedodržení podmínek programu - žadatel není oprávněný příjemce
30/15 KSS 2/15 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Supervize zaměstnanců centra sociální pomoci Třinec 60 000 50,00 30 000 neinvestiční - nedodržení podmínek programu - žadatel není oprávněný příjemce
32/15 KSS 3/15 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost Mobilní tlumočnické služby 350 000 57,14 200 000 investiční - nedodržení podmínek programu - žadatel není oprávněný příjemce
33/15 KSS 3/15 ROZKOŠ bez RIZIKA 44990901 spolek Posílení mobility terénního týmu R-R v Moravskoslezském kraji 286 000 69,93 200 000 neinvestiční - nedodržení podmínek programu - žadatel není oprávněný příjemce
37/15 KSS 2/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace POJĎME SPOLU DO TOHO ANEB ROZVOJ SPECIFICKÝCH DOVEDNOSTÍ PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLEZSKÉ DIAKONIE V OBLASTI TĚŠÍNSKO 139 900 49,96 69 900 neinvestiční - nedodržení podmínek programu - neuznatelné náklady v rozpočtu
52/15 KSS 2/15 EUROTOPIA Opava o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Vzdělávání a rozvoj týmů Eurotopia 124 060 32,56 40 400 neinvestiční - nedodržení podmínek programu - neuznatelné náklady v rozpočtu
55/15 KSS 3/15 Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. 26850176 obecně prospěšná společnost Auto pro práci sociálních pracovníků Mobilního hospice Ondrášek 482 600 41,44 200 000 neinvestiční - nedodržení podmínek programu - žadatel není oprávněný příjemce
frame-scrollup