Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
02/15 NM 2/15 Město Bruntál 00295892 obec Tak tu spolu žijeme 117 000 59,83 70 000 neinvestiční 22
12/15 NM 2/15 Městský dům kultury Karviná 00320463 příspěvková organizace Prolínání kultur 2015 - festival národnostních menšin 210 000 33,33 70 000 neinvestiční 22
23/15 NM 2/15 Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Havířově - Bludovicích 69624054 spolek "Dożynki Śląskie" 110 000 63,64 70 000 neinvestiční 22
10/15 NM 3/15 Řecká obec Karviná 65890779 spolek Menšinová politika Řecké obce Karviná na rok 2015 184 675 37,90 70 000 neinvestiční 22
01/15 NM 3/15 SVAZ MAĎARŮ ŽIJÍCÍCH V ČESKÝCH ZEMÍCH 00196797 spolek Kulturně-vzdělávací a výchovné aktivity 234 000 29,91 70 000 neinvestiční 22
21/15 NM 1/15 Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z. s. 00442771 spolek Kalendarz Śląski 2016 195 000 35,90 70 000 neinvestiční 22
17/15 NM 3/15 EUROTOPIA Opava o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Všichni máme šanci 120 920 52,51 63 500 neinvestiční 22
09/15 NM 3/15 Obec Slovákov v Karvinej 60784539 spolek Podpora činnosti 82 700 69,29 57 300 neinvestiční 22
30/15 NM 2/15 Koliba 22676597 spolek Miyszani łowiec v Košařiskách 53 000 66,04 35 000 neinvestiční 22
24/15 NM 3/15 Sdružení polské mládeže v České republice 41030435 spolek MŁODE ZAOLZIE (Mladé Zaolzí) 46 000 65,22 30 000 neinvestiční 22
29/15 NM 2/15 Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Fryštátě 70911983 spolek "GRÓM 2015"- charitativní koncert 700 000 10,00 70 000 neinvestiční 21
13/15 NM 3/15 Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Neborech 70908311 spolek Jsme tu pro všechny - 30. výročí Domu PZKO v Neborech 153 000 40,52 62 000 neinvestiční 21
06/15 NM 2/15 ŘECKÁ OBEC KRNOV-MĚSTO 70928525 spolek Řecké dny Krnov 2015 166 000 41,57 69 000 neinvestiční 21
25/15 NM 2/15 Sdružení polské mládeže v České republice 41030435 spolek Dny studentské kultury 86 000 46,51 40 000 neinvestiční 21
20/15 NM 3/15 Sdružení přátel polské knihy 69624186 spolek S knihou na cestách 2015 221 000 18,10 40 000 neinvestiční 21
19/15 NM 2/15 Asociace řeckých obcí v České republice 65349334 spolek Koncert k 90. výročí narození Mikise Theodorakise 700 000 10,00 70 000 neinvestiční 21
05/15 NM 1/15 Kongres Poláků v České republice 00535613 spolek Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2015 393 800 10,97 43 200 neinvestiční 20
    Součet           1 000 000    
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015
Poř. č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 04/15 NM 2/15 Kongres Poláků v České republice 00535613 spolek Takoví jsme/Tacy jesteśmy. Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2015. 493 800 14,18 70 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
2. 03/15 NM 2/15 Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Ráji 70906068 spolek XX. Mezinárodní folklorní festival "Máj nad Olzou" 2015 148 000 40,54 60 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
3. 11/15 NM 2/15 Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace 65890825 příspěvková organizace FESTIVAL NÁRODNOSTNÍCH KULTUR 2015 200 425 34,93 70 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
4. 28/15 NM 1/15 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Barvy kraje 82 000 69,51 57 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
5. 08/15 NM 2/15 DŽIVIPEN o.p.s. 26571463 obecně prospěšná společnost Miss Slezska 90 000 68,89 62 000 neinvestiční 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
6. 18/15 NM 3/15 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s. 26678497 spolek Slova nejsou důležitá - multikulturní a integrační výchovně-vzdělávací aktivity v Chaloupce 2015 128 500 54,47 70 000 neinvestiční 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
7. 22/15 NM 2/15 Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z. s. 00442771 spolek 10. Den tradic a regionálních krojů 102 200 68,49 70 000 neinvestiční 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
8. 16/15 NM 3/15 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Zkušenosti z realizace projektů Vesnička soužití a Horizont 106 100 65,88 69 900 neinvestiční 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
9. 14/15 NM 1/15 Ducatus Teschinensis o. s. 27059979 spolek Pán Bůh války nevymyslel 390 000 17,95 70 000 neinvestiční 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
10. 15/15 NM 1/15 Mgr. Irena Cichá 48721221 fyzická podnikající osoba Těšín - město mnoha jazyků a kultur 606 000 11,55 70 000 neinvestiční 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
11. 26/15 NM 2/15 Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Bystřici 48772283 spolek Činnost folklórního souboru Bystrzyca, Mezinárodní svatojánský festival 202 000 24,75 50 000 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
27/15 NM 3/15 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Kurz žurnalistiky pro zástupce národnostních menšin 114 500 69,87 80 000 neinvestiční - Překročena maximální výše dotace
07/15 NM 2/15 DŽIVIPEN o.p.s. 26571463 obecně prospěšná společnost OSVĚTIM - pietní akt 52 500 72,38 38 000 neinvestiční - Překročena spoluúčast poskytovatele
frame-scrollup