Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle stanovených kritérií v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Požadovaná dotace (v Kč) Schválená dotace (v Kč) Důvod neposkytnutí nebo krácení dotace
14/15 PSS 1/15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Komunitní centrum, Obránců míru, Havířov 1461792 20 000 0 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
14/15 PSS 1/15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Prevence bezdomovectví 3553396 102 000 102 000  
14/15 PSS 1/15 Armáda spásy v České republice, z.s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, Opavská, Krnov 3724158 300 000 300 000  
14/15 PSS 1/15 Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Armáda spásy, Sbor a komunitní centrum, J. Seiferta, Havířov 4978534 85 000 85 000  
07/15 PSS 1/15 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Radvanice 4598329 170 000 170 000  
07/15 PSS 1/15 CENTROM, občanské sdružení 69610371 spolek Středisko pro rodiny s předškolními dětmi Vítkovice 4688048 37 000 0 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
24/15 PSS 2/15 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 1926246 300 000 300 000  
22/15 PSS 2/15 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 4550261 116 000 116 000  
10/15 PSS 1/15 Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Diakonie ČCE středisko v Rýmařově 1465556 67 000 67 000  
02/15 PSS 1/15 FOKUS - Opava 26990881 spolek Služby následné péče Focus - Opava 9340570 39 000 39 000  
25/15 PSS 1/15 Futra 67339018 spolek Futra, občanské sdružení 3838899 87 000 87 000  
08/15 PSS 2/15 Help - in, o.p.s. 25900757 obecně prospěšná společnost Pečovatelská služba 7463781 95 000 95 000  
04/15 PSS 1/15 Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Občanská poradna v Bohumíně 8857480 93 000 33 000 Kráceno na základě vyhodnocení žádostí
16/15 PSS 1/15 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko "Kometa" - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 1304507 23 000 0 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
16/15 PSS 1/15 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní středisko sociální rehabilitace 1848801 79 000 31 000 Kráceno na základě vyhodnocení žádostí
15/15 PSS 2/15 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 1449464 180 000 180 000  
15/15 PSS 2/15 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní asistence 3710726 80 000 80 000  
27/15 PSS 1/15 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Terénní služba ZOOM 3883231 69 000 0 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
27/15 PSS 1/15 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Terénní služba Rebel 5369461 48 000 48 000  
27/15 PSS 1/15 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Centrum Pramínek 5623457 39 000 0 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
27/15 PSS 1/15 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké 6479518 43 000 0 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
27/15 PSS 1/15 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Klub Nezbeda 7635104 78 000 78 000  
27/15 PSS 1/15 Charita Frýdek - Místek 45235201 církevní organizace Poradenské centrum 9210617 51 000 0 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
09/15 PSS 2/15 Charita Studénka 44937377 církevní organizace Charitní pečovatelská služba 6665663 120 000 120 000  
35/15 PSS 1/15 Charita Třinec 49591215 církevní organizace Charitní asistenční služba 1760507 63 000 63 000  
34/15 PSS 1/15 PRAPOS 27011283 spolek PRAPOS STD KROKY 8014263 80 000 0 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
34/15 PSS 1/15 PRAPOS 27011283 spolek Centrum denních služeb 8621793 300 000 55 000 Kráceno na základě vyhodnocení žádostí
26/15 PSS 1/15 Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičínsku 2150312 64 000 0 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PDP 2015.
26/15 PSS 1/15 Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Frýdecko-Místecko 3770634 148 000 148 000  
26/15 PSS 1/15 Renarkon, o. p. s 25380443 obecně prospěšná společnost Drogová poradna Renarkon, o.p.s. 4597810 100 000 100 000  
20/15 PSS 2/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELIM Stonava, pečovatelská služba 1662001 72 000 72 000  
29/15 PSS 1/15 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. 68145209 obecně prospěšná společnost Občanská poradna SPOLEČNĚ - JEKHETANE 6804682 139 000 111 000 Kráceno na základě vyhodnocení žádostí
  Celkem 3 287 000 2 480 000  

PPSS 2015 - Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

PDP 2015 - Program protidrogové politiky kraje na rok 2015

Neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle stanovených kritérií v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Požadovaná dotace (v Kč) Důvod neposkytnutí
11/15 PSS 1/15 ANIMA VIVA o.s. 26591014 spolek Sociální poradna ANIMA VIVA o.s. 8840509 100 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
05/15 PSS 1/15 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Zvoneček 2298502 300 000 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
05/15 PSS 1/15 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček 65471776 spolek Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Zvoneček 9293287 300 000 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
21/15 PSS 1/15 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Nový Jičín 3015065 88 000 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
21/15 PSS 1/15 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Bohumín 4442192 260 000 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
06/15 PSS 1/15 Centrum nové naděje z.ú. 70632031 ústav Občanská poradna 7114272 60 000 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
06/15 PSS 1/15 Centrum nové naděje z.ú. 70632031 ústav Centrum pro rodinu 7981227 90 000 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
30/15 PSS 1/15 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 00499811 obecně prospěšná společnost Aktivační centrum pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením 8535980 98 000 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
03/15 PSS 1/15 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě 41035526 církevní organizace Domovinka pro seniory - týdenní stacionář 1024537 57 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
33/15 PSS 1/15 Diecézní charita ostravsko-opavská 66181127 církevní organizace Poradenské a informační centrum 8251178 101 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
12/15 PSS 1/15 Charita Opava 43964591 církevní organizace Radost sociálně terapeutická dílna 1478695 142 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
12/15 PSS 1/15 Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8272919 176 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
12/15 PSS 1/15 Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách - sociální rehabilitace 8724700 300 000 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
13/15 PSS 1/15 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko M. Magone - nízkoprahvé zařízení pro děti a mládež 4358824 131 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
13/15 PSS 1/15 Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Poradna Charity Ostrava 8747321 81 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
01/15 PSS 1/15 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Chráněné bydlení Charity
sv. Alexandra
8696326 170 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
18/15 PSS 1/15 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky 70856478 spolek Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 2888527 50 000 Nesplnění podmínek Programu (služba je financována v rámci programu B MPSV)
32/15 PSS 1/15 Pavučina o.p.s. 02243041 obecně prospěšná společnost Free klub 8902024 40 000 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
31/15 PSS 1/15 ROZKOŠ bez RIZIKA, z.s. 44990901 spolek ROZKOŠ bez RIZIKA 4441304 48 000 Na základě vyhodocení žádostí nevznikl nárok na podporu
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program 1314379 79 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace OBČANSKÁ PORADNA Karviná, odborné sociální poradenství 3713576 110 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace POHODA Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 4203571 175 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Albrechticku 4382973 91 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 4512437 65 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny 5406711 165 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ELPIS Bruntál, odborné sociální poradenství 5875485 70 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KLUB ON LINE Karviná, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 6151225 127 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace KONTAKT Karviná, terénní program 6309790 200 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 7185364 175 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
17/15 PSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace TIMOTEI Bruntál, dům na půl cesty 8324876 212 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
19/15 PSS 1/15 Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 44015178 spolek Společenství Romů na Moravě Romano jekhetaniben pre Morava 8450481 75 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
28/15 PSS 1/15 Spolek Tulipán 70623589 spolek Terénní program Spolku Tulipán 4413080 186 000 Nesplnění podmínek Programu (služba nebyla poskytována v r. 2014)
28/15 PSS 1/15 Spolek Tulipán 70623589 spolek Poradna Spolku Tulipán 8057815 48 000 Nesplnění podmínek Programu (služba nebyla poskytována v r. 2014)
23/15 PSS 1/15 Tyfloservis, o.p.s. 26200481 obecně prospěšná společnost Tyfloservis, o.p.s. Krajské ambulantní středistko Ostrava 4276818 220 000 Naplnění účelu žádosti tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v Programu PPSS 2015.
  Celkem 4 590 000  

PPSS 2015 - Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2015 a způsob rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu

frame-scrollup