Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program protidrogové politiky kraje na rok 2015

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu protidrogové politiky kraje na rok 2015

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Požadovaná dotace v Kč Schválená dotace v Kč Počet bodů
02/15 PDP 1/15 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Český Těšín 51 700 51 700 25
11/15 PDP 1/15 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní a poradenské centrum Frýdek-Místek 250 000 250 000 25
12/15 PDP 1/15 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terapeutická komunita Renarkon 350 000 350 000 25
14/15 PDP 1/15 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum Ostrava 280 000 280 000 25
06/15 PDP 1/15 Sociální služby města Havířova 60337583 příspěvková organizace Kontaktní a poradenské služby pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách 350 000 350 000 24
07/15 PDP 1/15 Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. 47812052 obecně prospěšná společnost Kontaktní centrum "Pod slunečníkem" 220 000 220 000 24
13/15 PDP 1/15 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Doléčovací centrum 350 000 350 000 24
01/15 PDP 1/15 Krystal Help o.s. 26598086 spolek SLUNCE 350 000 350 000 23
03/15 PDP 1/15 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Ostrava 157 300 157 300 23
04/15 PDP 1/15 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Karviná 95 200 95 200 23
05/15 PDP 1/15 Modrý kříž v České republice 26641178 spolek Poradna Frýdek-Místek 85 200 85 200 23
09/15 PDP 1/15 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Ostrava 250 000 250 000 23
10/15 PDP 1/15 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program na Novojičínsku 292 000 292 000 23
16/15 PDP 1/15 OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost Služby drogové prevence OPEN HOUSE 150 000 150 000 22
Celkem 3 231 400 3 231 400  

Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu protidrogové politiky kraje na rok 2015

Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Požadovaná dotace v Kč Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
08/15 PDP 1/15 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Terénní program Frýdecko - Místecko 132 000 25 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v programu PSS 2015.
15/15 PDP 1/15 Renarkon, o. p. s. 25380443 obecně prospěšná společnost Drogová poradna Renarkon, o.p.s. 68 000 25 Naplnění účelu žádosti, tj. dofinancování sociální služby, bylo dosaženo v rámci podpory v programu PSS 2015.

PSS 2015 - Program podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

frame-scrollup