Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
06/15 KPVP 3/15 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Target - podporované zaměstnávání 878 800 22,76 200 000 neinvestiční 25
16/15 KPVP 4/15 AlFi. z.s. 02801426 spolek Začleňování dětí s PAS prostřednictvím volnočasových aktivit 127 900 46,91 60 000 neinvestiční 25
37/15 KPVP 2/15 UnikaCentrum, o.p.s. 25902148 obecně prospěšná společnost Dialog na podporu lidí s duševním onemocněním v Karviné 112 400 69,75 78 400 neinvestiční 25
35/15 KPVP 1/15 Klub bechtěreviků o.s. 00550477 spolek Podpora zvýšení informovanosti o problematice zdravotního postižení - Bechtěrevova choroba 52 000 69,23 36 000 neinvestiční 25
10/15 KPVP 4/15 ADAM - Autistické děti a my 22867368 spolek Rodičovské skupiny s odbornou podporou 82 000 69,51 57 000 neinvestiční 25
05/15 KPVP 5/15 ANIMA VIVA o. s. 26591014 spolek TRÉNINKOVÁ KAVÁRNA V KC LIPTOVSKÁ V OPAVĚ 110 000 50,00 55 000 neinvestiční 25
31/15 KPVP 3/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Dejte nám práci a my ji zvládneme 293 500 68,14 200 000 neinvestiční 24
09/15 KPVP 5/15 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Pracujeme se Spirálou - Zaměstnávání v chráněných pracovních podmínkách 1 674 902 4,18 70 000 neinvestiční 24
32/15 KPVP 3/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Dobrá praxe 568 000 33,63 191 000 neinvestiční 23
24/15 KPVP 5/15 FOKUS - Opava 26990881 spolek Zpátky do práce! 1 681 600 14,66 246 600 neinvestiční 23
25/15 KPVP 2/15 Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost S jiným náhledem 79 355 67,17 53 300 neinvestiční 23
07/15 KPVP 5/15 Charita sv. Alexandra 26520788 církevní organizace Udržitelnost a rozvoj výrobních programů chráněných dílen Charity sv. Alexandra 527 200 47,89 194 500 neinvestiční 23
58 000 investiční
29/15 KPVP 2/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace ROZUMÍME SI? 114 800 69,69 80 000 neinvestiční 23
11/15 KPVP 6/15 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek 66933579 spolek ALDIO - alternativní doprava imobilních osob 793 000 12,61 100 000 neinvestiční 23
19/15 KPVP 5/15 Charita Opava 43964591 církevní organizace Vybudování pracoviště pro skartaci dokumentů 432 000 50,00 216 000 investiční 23
03/15 KPVP 4/15 MIKASA z.s. 22832386 spolek Podpora integrace osob s PAS do společnosti skrze aktivity zvyšující kompetence pracovníků s osobami s PAS 109 512 68,49 75 000 neinvestiční 22
12/15 KPVP 3/15 KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost Na cestě k práci 348 000 57,47 200 000 neinvestiční 22
21/15 KPVP 3/15 Asociace TRIGON, o.p.s 27027686 obecně prospěšná společnost Agentura podporovaného zaměstnávání 289 300 47,18 136 500 neinvestiční 21
    Součet           2 307 300    
z toho investiční           274 000    
neinvestiční           2 033 300    
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015
Poř. č. Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
1. 36/15 KPVP 6/15 UnikaCentrum, o.p.s. 25902148 obecně prospěšná společnost Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné a okolí 497 300 30,16 150 000 neinvestiční 20 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
2. 17/15 KPVP 6/15 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Individuální bezbariérová doprava pro osoby se zdravotním postižením na Opavsku 300 000 50,00 150 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
3. 15/15 KPVP 6/15 Oblastní spolek ČČK Karviná 00426458 spolek Senior doprava ČČK 427 100 35,10 149 900 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
4. 20/15 KPVP 3/15 Asociace TRIGON, o.p.s 27027686 obecně prospěšná společnost Pracovní rehabilitace, příprava k práci - aktivity vedoucí k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce 288 400 69,35 200 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
5. 02/15 KPVP 1/15 Ostravská organizace vozíčkářů, spolek 66933579 spolek VOZKA - Magazín o životě a pro život na vozíku 694 200 10,08 70 000 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
6. 08/15 KPVP 3/15 Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. 25860259 obecně prospěšná společnost Zkusme to jinak aneb zaměřme se na řešení 241 768 68,91 166 600 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
7. 22/15 KPVP 5/15 PRAPOS 27011283 spolek Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněné dílně 3 733 000 3,40 62 900 neinvestiční 19 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
64 000 investiční
8. 18/15 KPVP 6/15 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Individuální doprava pro osoby se zdravotním postižením na Novojičínsku 280 000 50,00 140 000 neinvestiční 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
9. 04/15 KPVP 1/15 Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. 00499811 obecně prospěšná společnost S Tamtamem 25 let 167 011 38,92 65 000 neinvestiční 18 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
10. 23/15 KPVP 6/15 PRAPOS 27011283 spolek Přeprava osob s handicapem 245 700 40,70 100 000 neinvestiční 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
11. 27/15 KPVP 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Informovanost společnosti pomáhá pochopit lidi s handicapem 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 17 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
12. 28/15 KPVP 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Propagace služby rané péče v Moravskoslezském kraji 71 500 69,93 50 000 neinvestiční 16 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
13. 30/15 KPVP 2/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Duševní problém? Nejste na něj sami… 100 000 70,00 70 000 neinvestiční 14 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
14. 01/15 KPVP 2/15 Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. 01821504 spolek SVÉPOMOCÍ PROTI STIGMATIZACI 90 670 51,40 46 600 neinvestiční 12 Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
34/15 KPVP 5/15 Charita Opava 43964591 církevní organizace Rozšíření pracovních prostor CHDV a dovybavení dílen 607 080 49,42 0 neinvestiční - Odstoupení žadatele od podané žádosti o dotaci
300 000 investiční
33/15 KPVP 4/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Dveře dokořán dětem s autismem… 115 000 69,57 80 000 neinvestiční - Část projektu realizována mimo území MSK (stáže v Praze), znění dot. titulu není zaměřeno na vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů soc. služeb
26/15 KPVP 5/15 Krabičky - výrobní družstvo 28615654 družstvo Rekonstrukce pracovní dílny 92 766 49,80 46 200 neinvestiční - Nedodržena min. výše dotace
14/15 KPVP 5/15 MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost PODPORA UDRŽITELNOSTI VÝROBNÍHO PROGRAMU V DŘEVAŘSKÉ A RUKODĚLNÉ DÍLNĚ 252 200 49,64 125 200 neinvestiční - V rozporu s podmínkami programu, v obálce více žádostí než jedna
14/15 KPVP 2/15 MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost PROLOMENÍ TICHA 260 000 30,77 80 000 neinvestiční - V rozporu s podmínkami programu, v obálce více žádostí než jedna
14/15 KPVP 3/15 MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost Podpora zaměstnávání osob s duševním onemocněním 332 000 60,24 200 000 neinvestiční - V rozporu s podmínkami programu, v obálce více žádostí než jedna
13/15 KPVP 3/15 ANIMA VIVA o. s. 26591014 spolek Podporované zaměstnávání OZP v ANIMA VIVA 252 500 53,47 135 000 neinvestiční - Dotace požadována na neuznatelný náklad - účetní a mzdové služby zajišťované externě
frame-scrollup