Zpráva

Výsledky dotačního řízení Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Počet bodů
10/15 RSS 1/15 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. 26593548 obecně prospěšná společnost Rozvoj osobní asistence na Novojičínsku 370 000 49,46 183 000 neinvestiční 25
17/15 RSS 4/15 PROFICIO, o.s. 22734147 spolek "Jsme" neklidní a hyperaktivní, ale nejsme sami 104 600 69,98 73 200 neinvestiční 25
32/15 RSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Sociální rehabilitace Nový Jičín 357 500 69,93 250 000 neinvestiční 25
35/15 RSS 4/15 Občanské sdružení "AVE" 65468431 spolek Podpora rodičovských kompetencí 52 000 70,00 36 400 neinvestiční 25
2/15 RSS 4/15 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Rodičovský a dětský klub "Brouček" 255 000 31,37 80 000 neinvestiční 24
7/15 RSS 4/15 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek „NEJSME NA TO SAMI…“ – podpůrné aktivity RODINNÉHO PRŮVODCE pro rodiče pečující o děti a mladé lidi se zdravotním postižením 137 000 58,39 80 000 neinvestiční 24
11/15 RSS 5/15 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Poskytování rodinné mediace 100 000 50,00 50 000 neinvestiční 24
13/15 RSS 4/15 S.T.O.P. 26516594 spolek KMOTR pomáhá 2015 185 000 43,24 80 000 neinvestiční 24
25/15 RSS 4/15 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s. 26678497 spolek Dejme dětem rodinu - aktivní účast RKC Chaloupka v kampani 2015 78 000 64,10 50 000 neinvestiční 24
30/15 RSS 7/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Dobrovolnictví - příležitost pro jednotlivce a společnost 2015 112 100 69,58 78 000 neinvestiční 24
4/15 RSS 7/15 ADRA, o.p.s. 61388122 obecně prospěšná společnost Rozvoj a realizace dobrovolnictví na území města Ostrava a v blízkém okolí 761 830 10,50 80 000 neinvestiční 23
6/15 RSS 2/15 DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú. 60460202 ústav Linka důvěry Dětského krizového centra v roce 2015 – efektivní forma pomoci dětem týraným, zneužívaným či jinak ohroženým a osobám v krizových životních situacích 2 428 540 3,29 80 000 neinvestiční 23
8/15 RSS 4/15 Centrum mladé rodiny - BOBEŠ 69624356 spolek "Už to umím, už to vím" 115 000 69,57 80 000 neinvestiční 23
14/15 RSS 7/15 S.T.O.P. 26516594 spolek Dobrovolníci u poskytovatelů sociálních služeb 2015 160 000 50,00 80 000 neinvestiční 23
31/15 RSS 7/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Dobrovolnictví = čas pro prospěšnou věc 120 200 66,56 80 000 neinvestiční 23
36/15 RSS 5/15 Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost PET TÝM poradna 196 000 29,59 58 000 neinvestiční 23
1/15 RSS 2/15 Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Spokojené dětství - úspěšný vstup do života 1 352 840 4,32 58 500 neinvestiční 22
5/15 RSS 7/15 ADRA, o.p.s. 61388122 obecně prospěšná společnost Dobrovolníci ADRA v okrese Karviná 791 773 10,04 79 500 neinvestiční 22
27/15 RSS 5/15 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Komplexní pomoc při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi 405 600 36,98 150 000 neinvestiční 21
23/15 RSS 5/15 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s. 26678497 spolek Zajištění asistovaných styků rodičů s dětmi v RKC Chaloupka 2015 263 600 56,90 150 000 neinvestiční 20
24/15 RSS 4/15 Rodinné a komunitní centrum Chaloupka o.s. 26678497 spolek Chaloupka - centrum aktivit a sociálního začleňování rodin v Moravskoslezském kraji 75 000 66,67 50 000 neinvestiční 20
33/15 RSS 3/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Kvalita má význam - podpora odborného rozvoje pracovního týmu TIMOTEI Bruntál 286 000 69,93 200 000 neinvestiční 20
34/15 RSS 4/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Už NE v jednom kolotoči 114 300 69,99 80 000 neinvestiční 20
28/15 RSS 5/15 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Rodinné mediace - cesta ke zdravým vztahům 376 200 39,87 150 000 neinvestiční 19
18/15 RSS 4/15 EUROTOPIA Opava o.p.s. 25852345 obecně prospěšná společnost Pomoc rodinám s dětmi 248 240 31,90 79 200 neinvestiční 17
26/15 RSS 4/15 Charita Opava 43964591 církevní organizace MC Neškola – aktivně s předškolákem 92 000 69,57 64 000 neinvestiční 17
12/15 RSS 4/15 S.T.O.P. 26516594 spolek Asistence formou vzdělávání dětí a rodičů 220 000 36,36 80 000 neinvestiční 15
38/15 RSS 4/15 Rodinné centrum KAŠTÁNEK 22726209 spolek Pomocná ruka 357 295 22,39 80 000 neinvestiční 15
9/15 RSS 4/15 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Víkend s maminkou 56 000 64,29 36 000 neinvestiční 14
29/15 RSS 4/15 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Posilování rodičovských kompetencí - efektivní a pozitivní rodičovství 346 400 23,09 80 000 neinvestiční 13
    Součet           2 755 800    
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015
Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Počet bodů Důvod neposkytnutí dotace
37/15 RSS 4/15 Rodinné centrum KAŠTÁNEK 22726209 spolek Mámo, táto nebudeme sedět doma 318 000 25,16 80 000 neinvestiční 11 projekt není v souladu vyhlášeným dotačním titulem
3/15 RSS 4/15 Vzájemné soužití o.p.s. 65497996 obecně prospěšná společnost Podpora rodinám 250 000 32,00 80 000 neinvestiční 10 projekt je z velké části obsahově totožný s registrovanou sociální službou
22/15 RSS 4/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Nejsme na to sami 132 700 56,52 75 000 neinvestiční 0 projekt pouze dále rozvíjí aktivity sociální služby, nepřichází s žádnými inovativními prvky
20/15 RSS 1/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Terénní program pro uživatele drog v Karviné 379 000 69,92 265 000 neinvestiční - nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu, nebylo doloženo navýšení kapacity
15/15 RSS 1/15 Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. 02407451 obecně prospěšná společnost Tlumočnické služby 979 878 40,82 400 000 neinvestiční - nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu, nebylo doloženo navýšení kapacity
16/15 RSS 1/15 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Podpora charitní poradny 249 000 36,14 90 000 neinvestiční - nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu, rozpočet obsahuje neuznatelné náklady (právní služby)
19/15 RSS 4/15 Sdružení maminek Sluníčko o.s. 26591537 spolek Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko 2015 389 400 38,52 150 000 neinvestiční - nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu, nebyl dodržen způsob doručení žádosti
21/15 RSS 6/15 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Polopatě 72 000 69,44 50 000 neinvestiční - nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu, rozpočet obsahuje neuznatelné náklady (občerstvení)
39/15 RSS 7/15 Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost Dobrovolnictví veřejnosti 472 800 16,92 80 000 neinvestiční - nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu, obálka obsahovala dvě žádosti
frame-scrollup