Zpráva

Výsledky dotačního řízení u Programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v  roce  2015

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 15/1546 ze dne 25. 6. 2015 poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu "Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení."
Návrh na poskytnutí dotací v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2015"
Poř. číslo Název žadatele Název památky, v níž bude akce realizována Název projektu Právní forma Plánované uznatelné neinvestiční náklady Požadovaná výše dotace (zaokrouhleno na celé stokoruny dolů) Bodové hodnocení (max. 100 bodů) Návrh dotace 90 % (zaokrouhleno) 1. splátka dotace v roce 2015 (50 % z dotace) 2. splátka v roce 2015 (50 % z dotace) Období realizace projektu
1. Dolní oblast VÍTKOVICE Dolní oblast Vítkovice v Ostravě Fajne léto v Dolní oblasti Vítkovice z.s.p.o. 75125285 99 200 Kč 88 700 Kč 100 88 700 Kč 44 350 Kč 44 350 Kč 1. 6. 2015-30. 10. 2015
2. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Hasičské muzeum města Ostravy FAJNE LÉTO v Hasičském muzeu města Ostravy organizační složka státu 70884561 108 800 Kč 97 900 Kč 100 97 900 Kč 48 950 Kč 48 950 Kč 1. 6. 2015-30. 10. 2015
3. Národní památkový ústav Důl Michal v Ostravě FAJNE LÉTO s.p.o. MK 75032333 100 000 Kč 89 800 Kč 100 89 800 Kč 44 900 Kč 44 900 Kč 1. 6. 2015-30. 10. 2015
4. SAK Studénka, příspěvková organizace Vagonářské muzeum ve Studénce FAJNE LÉTO p.o. 66183561 113 000 Kč 100 000 Kč 100 100 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 1. 6. 2015-30. 10. 2015
5. Slezské zemské dráhy, o.p.s. Úzkokolejná dráha Třemešná - Osoblaha Fajne léto na osoblažské úzkokolejce o.p.s. 26819856 91 000 Kč 81 900 Kč 100 81 900 Kč 40 950 Kč 40 950 Kč 1. 6. 2015-30. 10. 2015
6. VADE MECUM BOHEMIAE s.r.o. Vodní mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder Fajne léto na vodním mlýně Wesselsky s.r.o. 25390953 111 000 Kč 99 600 Kč 100 99 600 Kč 49 800 Kč 49 800 Kč 1. 6. 2015-30. 10. 2015
7. Železniční muzeum moravskoslezské, o.p.s. Železniční muzeum moravskoslezské v Ostravě Fajne léto v železničním muzeu o.p.s. 29452228 110 000 Kč 99 000 Kč 80 99 000 Kč 49 500 Kč 49 500 Kč 1. 6. 2015-30. 10. 2015
Celkem           733 000 Kč 656 900 Kč   656 900 Kč 328 450 Kč 328 450 Kč -
frame-scrollup