Zpráva

Výsledky dotačního řízení u Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015
Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Schválená výše dotace (v Kč) Komentář
Akademický ústav Karviná, z.ú. 62331485 ústav Nízkoprahové zařízení dětí a mládeže OÁZA 7799721 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 109 300  
ANIMA VIVA o.s. 26591014 spolek Centrum ANIMA Opava 5587445 sociální rehabilitace 274 568  
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Dům pro matky s dětmi 1100631 azylové domy 4 238 000  
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Azylový dům pro muže 1201512 azylové domy 2 828 000  
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Samaritán 1268368 azylové domy 1 752 200  
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Samaritán 1989131 sociální rehabilitace 166 748  
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Samaritán 2004679 nízkoprahová denní centra 338 550  
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Ostrava 3588365 nízkoprahová denní centra 684 900  
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Sbor a komunitní centrum, Krnov 3724158 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 11 800  
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Centrum sociálních služeb Krnov 4411471 nízkoprahová denní centra 146 100  
Armáda spásy v České republice, z. s. 40613411 spolek Dům pro ženy a matky s dětmi 9479139 azylové domy 2 681 100  
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum 3285774 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 0 žádost vyřazena pro nesplnění podmínek dotačního programu
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Stonožka Ostrava 68308892 spolek Integrační centrum 9533187 sociálně terapeutické dílny 419 850  
Bílý nosorožec, o.p.s. 26863901 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty Frýdek-Místek 6999964 domy na půl cesty 448 200  
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Azylový dům pro matky 5496529 azylové domy 925 900  
Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 75055473 příspěvková organizace Dům na půl cesty 5987670 domy na půl cesty 594 400  
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace 48806145 příspěvková organizace sociálně terapeutické dílny 1422993 sociálně terapeutické dílny 1 333 900  
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 28659392 obecně prospěšná společnost Dům na půl cesty 5068586 domy na půl cesty 1 731 000  
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Centrum pracovní činnosti 3759291 sociálně terapeutické dílny 1 949 850  
Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace 70631808 příspěvková organizace Podpora samostatného bydlení 5158830 podpora samostatného bydlení 220 000  
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově 48806749 církevní organizace Sociálně terapeutická dílna "Buřinka" 9122767 sociálně terapeutické dílny 185 300  
Elim Opava, o.p.s. 02278197 obecně prospěšná společnost NZDM Na hraně 9515650 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 423 700  
EUROTOPIA Opava o.p.s 25852345 obecně prospěšná společnost Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - CARAVAN 1515547 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 116 800  
FOKUS - Opava 26990881 spolek Sociální rehabilitace 4007706 sociální rehabilitace 266 136  
Fond ohrožených dětí 00499277 spolek Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětma v regionu Krnov 6318934 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 162 800  
Charita Bohumín 66182565 církevní organizace Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší 1785782 nízkoprahová denní centra 362 800  
Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace Charitní dům pro matky v tísni 9413375 azylové domy 954 502  
Charita Nový Jičín 73635677 církevní organizace Charitní dům blahoslavené Matky Terezy - azylový dům 2810272 azylové domy 3 328 100  
Charita Opava 43964591 církevní organizace Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách 8724700 sociální rehabilitace 73 416  
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum 6763192 nízkoprahová denní centra 1 012 500  
Charita Studénka 44937377 církevní organizace Byt pro matky v tísni 2845276 azylové domy 81 800  
KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Opava - Sociální rehabilitace 4508339 sociální rehabilitace 212 970  
Krystal Help o.s. 26598086 spolek Terénní program Krnovsko 1336555 terénní programy 113 500  
"Máš čas?", o. s. 26584344 spolek Nízkoprahové denní centrum Racek 7075078 nízkoprahová denní centra 267 600  
MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost Podpora samostatného bydlení MENS SANA, o.p.s. 8616711 podpora samostatného bydlení 1 551 450  
Občanské sdružení „AVE” 65468431 spolek Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež STŘEP 2825803 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 317 100  
OPEN HOUSE o.p.s. 70645671 obecně prospěšná společnost OPEN STREET 5923005 terénní programy 86 800  
PRAPOS 27011283 spolek KROKY 8014263 sociálně terapeutické dílny 883 050  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Český Těšín, nízkoprahové denní centrum 1844995 nízkoprahová denní centra 840 618  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, nízkoprahové denní centrum 1937077 nízkoprahová denní centra 514 200  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace NOE Krnov, Bruntál; podpora samostatného bydlení 2823001 podpora samostatného bydlení 0  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Karviná, azylový dům 2962056 azylové domy 3 761 500  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EBEN-EZER Český Těšín, sociálně terapeutické dílny 3475508 sociálně terapeutické dílny 1 984 934  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, Azylový dům pro ženy 4153096 azylové domy 796 100  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Krnov, Rýmařov pro oblast Město Albrechtice 4316714 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 100 960  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Jablunkov, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 4836948 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 328 900  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, azylový dům 5423787 azylové domy 2 010 100  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Bruntál, sociální rehabilitace 6083685 sociální rehabilitace 925 700  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace BETHEL Frýdek-Místek, nízkoprahové denní centrum 6590754 nízkoprahová denní centra 847 000  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace EFFATHA Krnov, sociálně terapeutická dílna 6624329 sociálně terapeutické dílny 414 500  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SÁRA Frýdek-Místek, azylový dům pro matky s dětmi 8078894 azylové domy 991 400  
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace RÚT Krnov, sociální rehabilitace 8467500 sociální rehabilitace 365 600  
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Azylový dům pro rodiny s dětmi 4625034 azylové domy 2 588 500  
Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 70997136 příspěvková organizace Terénní programy 8205960 terénní programy 385 750  
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace 60798891 příspěvková organizace Azylový dům 1671610 azylové domy 709 500  
Tichý svět, o.p.s. 26611716 obecně prospěšná společnost Sociální rehabilitace 4385424 sociální rehabilitace 0 žádost vyřazena pro nesplnění podmínek dotačního programu
Součet 49 819 952  
FOKUS - Opava 26990881 spolek Sociální rehabilitace Vítkov 2185596 sociální rehabilitace 438 800 služby, jejichž potřebnost vychází z plánování kraje či obce, ale jejichž udržitelnost na rok 2015 nebyla deklarována na základě Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
JINAK, o.p.s. 01606085 obecně prospěšná společnost Sociálně terapeutická dílna Jinak 2025647 sociálně terapeutické dílny 24 800
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace DUHOVÝ DŮM Ostrava, sociálně terapeutické dílny 9115110 sociálně terapeutické dílny 210 000
Součet 673 600  
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015 žadatelům dotčeným případným uzavřením či neuzavřením Dodatků č. 1 ke Smlouvám o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby A B C
Schválená výše dotace v případě neuzavření Dodatku č. 1 (v Kč) Schválená výše dotace v případě uzavření Dodatku č. 1 (v Kč) * Obec (číslo smlouvy)
Charita Ostrava 44940998 církevní organizace Charitní středisko sv. Lucie - startovací byty 9046599 sociální rehabilitace 647 600 670 600 Ostrava (01848/2012/SOC)
KAFIRA o.p.s. 26588773 obecně prospěšná společnost KAFIRA o.p.s., Ostrava - Sociální rehabilitace 3459300 sociální rehabilitace 352 390 905 300 Ostrava (01848/2012/SOC)
MENS SANA, o.p.s. 65469003 obecně prospěšná společnost sociální rehabilitace MENS SANA, o.p.s. 7876721 sociální rehabilitace 1 015 500 2 192 700 Ostrava (01848/2012/SOC)
Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec NZDM Klub Kryt 3504866 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 271 900 821 900 Frenštát pod Radhoštěm (01856/2012/SOC)
Spirála o.p.s. 29451736 obecně prospěšná společnost Kafárna a Klub Kafe Ostrava 4298794 sociální rehabilitace 1 255 724 1 554 000 Ostrava (01848/2012/SOC)
Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace 73214892 příspěvková organizace NZDM Tunnel 6434177 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 232 800 531 000 Vítkov (01884/2012/SOC)
Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost Streetwork v Třinci 7435832 terénní programy 260 800 285 300 Třinec (01883/2012/SOC)
Bunkr, o.p.s. 26617013 obecně prospěšná společnost NZDM Klub Bunkr, Třinec 8883344 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 684 600 872 100 Třinec (01883/2012/SOC)
Slezská diakonie 65468562 církevní organizace SOCIÁLNÍ ASISTENCE Třinec, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 3422333 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 522 900 1 170 900 Třinec (01883/2012/SOC)
Součet 5 244 214 9 003 800  

* Výše dotace uvedená ve sloupci B bude poskytnuta za podmínky uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, jejíž číslo je uvedeno ve sloupci C, uzavřené s uvedenou obcí

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje na rok 2015 v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního Programu zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 2015
Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Schválená výše dotace (v Kč) Komentář
Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 3785984 sociálně terapeutické dílny 1 383 000 služby, jejichž potřebnost vychází z plánování kraje či obce, ale jejichž udržitelnost na rok 2015 nebyla deklarována na základě Smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo STD 8775991 sociálně terapeutické dílny 1 174 000
Součet 2 557 000  
frame-scrollup