Zpráva

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí

účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Komentář
Celkem Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 4878366 domovy pro osoby se zdravotním postižením 15 668 000 13 348 000 783 866 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu, a dále individuálně posouzen dle písmena j)
Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 8580593 domovy se zvláštním režimem 4 959 000 2 025 000 264 783 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Bruntál 1551455 odborné sociální poradenství 415 000 415 000 12 364 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Opava 2788791 odborné sociální poradenství 1 100 000 587 000 33 615 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Frýdek-Místek 3740916 odborné sociální poradenství 880 000 880 000 28 978 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Nový Jičín 4208316 odborné sociální poradenství 900 000 723 000 27 948 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Poradna pro náhradní rodinnou péči Ostrava 5506268 odborné sociální poradenství 234 000 223 000 8 114 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Karviná 6137009 odborné sociální poradenství 1 000 000 1 000 000 32 159 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Linka důvěry Karviná 6601902 telefonická krizová pomoc 1 066 000 966 000 55 380 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 13 390 000 10 048 000 982 669 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 8488761 domovy se zvláštním režimem 3 666 200 3 355 000 343 217 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 11 225 000 9 142 000 874 522 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 7752951 domovy pro seniory 5 220 000 4 052 000 410 305 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 2250892 domovy pro seniory 7 434 000 6 355 000 673 233 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 9850701 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 550 000 2 097 000 178 699 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Hortenzie, příspěvková organizace 48804843 příspěvková organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace 4573702 domovy pro seniory 8 200 000 8 200 000 658 757 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1327678 domovy pro seniory 2 036 000 1 508 000 165 935 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 5792562 chráněné bydlení 1 513 000 1 098 000 110 413 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 7044692 domovy se zvláštním režimem 5 447 000 5 447 000 271 042 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9432347 chráněné bydlení 842 000 842 000 35 637 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov jistoty, příspěvková organizace 9703593 domovy pro seniory 6 686 000 6 285 000 544 918 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9854026 chráněné bydlení 1 265 000 1 196 000 96 774 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Letokruhy, příspěvková organizace 71197010 příspěvková organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace 5249411 domovy se zvláštním režimem 3 500 000 3 500 000 386 569 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 1050242 domovy se zvláštním režimem 7 606 000 4 909 000 457 391 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 7502565 domovy pro seniory 2 938 500 1 604 000 190 599 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 6164999 domovy se zvláštním režimem 960 000 702 000 116 183 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 7625053 domovy pro seniory 7 233 000 6 364 000 574 089 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Příbor, příspěvková organizace 48804878 příspěvková organizace Domov Příbor, příspěvková organizace 1559512 domovy pro seniory 3 999 000 3 999 000 460 392 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 1859580 domovy se zvláštním režimem 3 090 000 2 508 000 368 963 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 6550930 domovy pro seniory 5 320 000 4 878 000 447 655 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - domov pro osoby se zdravotním postižením 3041976 domovy pro osoby se zdravotním postižením 11 833 000 10 145 000 958 829 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - chráněné bydlení 6205177 chráněné bydlení 2 685 000 638 000 194 154 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Sociálně terapeutické dílny 4259789 sociálně terapeutické dílny 2 305 000 1 299 000 0 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Chráněné bydlení 6519577 chráněné bydlení 7 558 000 6 912 000 557 656 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením 6795010 domovy pro osoby se zdravotním postižením 15 000 000 15 000 000 868 829 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Čajkovského 8, Opava 1701825 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 350 000 1 350 000 165 755 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Švestkova 32, Opava 2146629 chráněné bydlení 0 0 0 příspěvek nepožádán
Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Velké Hoštice, Pekliska 53, Velké Hoštice 3329708 chráněné bydlení 270 000 270 000 112 950 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Dostojevského 15, Opava 3729197 chráněné bydlení 750 000 247 000 60 790 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CDS Rooseveltova 47, Opava 5786576 centra denních služeb 740 000 459 000 34 516 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace PSB Lepařova 12, Opava 6761356 podpora samostatného bydlení 665 000 564 000 0 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Rooseveltova 47, Opava 7229648 domovy pro osoby se zdravotním postižením 10 250 000 10 250 000 803 661 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Švestkova 50/52, Opava 9449820 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 330 000 1 136 000 125 701 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Deštné 68, Jakartovice-Deštné 9861101 chráněné bydlení 4 145 000 1 976 000 412 134 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 2001993 domovy se zvláštním režimem 7 468 500 5 822 000 384 598 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 3785984 sociálně terapeutické dílny 2 670 000 1 287 000 0 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 7754292 domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 950 000 4 233 000 215 997 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 8141655 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 750 000 12 307 000 954 476 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 9490817 chráněné bydlení 2 670 000 2 355 000 133 300 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace - domov se zvláštním režimem 4403070 domovy se zvláštním režimem 12 900 000 11 817 000 927 404 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace Karviná - služba domov pro seniory 7909359 domovy pro seniory 7 100 000 6 525 000 602 681 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo Podpora samostatného bydlení 4069698 podpora samostatného bydlení 378 729 378 000 22 255 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo Chráněné bydlení 7164864 chráněné bydlení 973 363 710 000 54 878 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo STD 8775991 sociálně terapeutické dílny 2 997 401 1 823 000 0 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo DOZP 9580280 domovy pro osoby se zdravotním postižením 18 894 633 6 128 000 936 896 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 3559424 domovy pro osoby se zdravotním postižením 9 625 000 7 800 000 534 009 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Budišov nad Budišovkou 3167946 chráněné bydlení 1 778 000 1 725 000 115 140 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 5852477 domovy pro osoby se zdravotním postižením 12 366 630 11 706 000 915 323 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Vítkov 8412964 chráněné bydlení 1 479 000 1 177 000 0 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena l) vyhlášeného dotačního programu
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Moravice 9007540 chráněné bydlení 878 580 878 000 111 276 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín 2712392 chráněné bydlení 1 335 700 954 000 106 511 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Kopřivnice 2807221 chráněné bydlení 1 056 700 1 056 000 124 542 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se ZP Nová Horka 6142025 domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 667 000 4 533 000 280 509 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Sedlnice 6207222 chráněné bydlení 777 900 777 000 124 542 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Celkem             242 493 000 20 434 480  
frame-scrollup