Zpráva

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům

Pozn.: U jednotlivých poskytovatelů jsou uvedeny pouze služby, na které byla podána žádost o dotaci/dofinancování v termínu od 1. 7. 2015 do 12. 7. 2015
Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Schválené zvýšení příspěvku na provoz zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 4878366 domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 348 000 2 320 000 1 926 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
2 Benjamín, příspěvková organizace 00847461 příspěvková organizace Benjamín, příspěvková organizace 8580593 domovy se zvláštním režimem 2 025 000 2 800 000 1 988 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03517/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
3 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Opava 2788791 odborné sociální poradenství 587 000 513 000 436 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
4 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Rodinná a manželská poradna Nový Jičín 4208316 odborné sociální poradenství 723 000 177 000 125 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
5 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Poradna pro náhradní rodinnou péči Ostrava 5506268 odborné sociální poradenství 223 000 11 000 7 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
6 Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace 00847267 příspěvková organizace Linka důvěry Karviná 6601902 telefonická krizová pomoc 966 000 95 000 73 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03531/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
7 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 10 048 000 3 342 000 2 573 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
8 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 8488761 domovy se zvláštním režimem 3 355 000 300 000 255 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
9 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 9 142 000 900 000 765 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
10 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 7752951 domovy pro seniory 4 052 000 800 000 680 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
11 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 2250892 domovy pro seniory 6 355 000 1 079 000 917 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
12 Domov Duha, příspěvková organizace 48804886 příspěvková organizace Domov Duha, příspěvková organizace 9850701 domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 097 000 453 000 385 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03512/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
13 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 1327678 domovy pro seniory 1 508 000 528 000 448 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
14 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 5792562 chráněné bydlení 1 098 000 415 000 411 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 a individuálně posouzen dle čl. 5 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
15 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9432347 chráněné bydlení - 750 000 259 000 Návrh příspěvku stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
16 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9703593 domovy pro seniory 6 285 000 401 000 284 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
17 Domov Jistoty, příspěvková organizace 00847372 příspěvková organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace 9854026 chráněné bydlení 1 196 000 69 000 48 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03523/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
18 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 1050242 domovy se zvláštním režimem 4 909 000 2 697 000 2 292 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
19 Domov Na zámku, příspěvková organizace 71197001 příspěvková organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace 7502565 domovy pro seniory 1 604 000 1 334 500 1 027 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03532/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
20 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 6164999 domovy se zvláštním režimem 702 000 258 000 237 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
21 Domov Odry, příspěvková organizace 48804894 příspěvková organizace Domov Odry, příspěvková organizace 7625053 domovy pro seniory 6 364 000 869 000 669 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03538/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
22 Domov Paprsek, příspěvková organizace 48804908 příspěvková organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace 6519737 domovy pro seniory - 6 171 000 6 121 000 Návrh příspěvku stanoven dle článku 3 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03518/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
23 Domov Paprsek, příspěvková organizace 48804908 příspěvková organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace 6822305 domovy pro osoby se zdravotním postižením - 2 020 000 1 758 000 Návrh příspěvku stanoven dle článku 3 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03518/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
24 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 1859580 domovy se zvláštním režimem 2 508 000 582 000 535 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
25 Domov Vítkov, příspěvková organizace 71196951 příspěvková organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace 6550930 domovy pro seniory 4 878 000 442 000 340 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03502/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
26 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - domov pro osoby se zdravotním postižením 3041976 domovy pro osoby se zdravotním postižením 10 145 000 1 688 000 1 552 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
27 Fontána, příspěvková organizace 71197044 příspěvková organizace Fontána - chráněné bydlení 6205177 chráněné bydlení 638 000 2 047 000 2 047 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03522/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
28 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace sociálně terapeutické dílny 4259789 sociálně terapeutické dílny 1 299 000 1 006 000 714 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
29 Harmonie, příspěvková organizace 00846384 příspěvková organizace chráněné bydlení 6519577 chráněné bydlení 6 912 000 646 000 497 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03514/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
30 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Dostojevského 15, Opava 3729197 chráněné bydlení 247 000 503 000 247 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
31 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CDS Rooseveltova 47, Opava 5786576 centra denních služeb 459 000 75 000 53 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
32 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Holasická, Opava 5933930 domovy pro osoby se zdravotním postižením - 1 189 000 475 000 Návrh příspěvku stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
33 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace DOZP Švestkova 50/52, Opava 9449820 domovy pro osoby se zdravotním postižením 1 136 000 67 000 56 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
34 Marianum, příspěvková organizace 71197061 příspěvková organizace CHB Deštné 68, Jakartovice-Deštné 9861101 chráněné bydlení 1 976 000 2 169 000 1 976 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03536/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
35 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 2001993 domovy se zvláštním režimem 5 822 000 1 646 500 1 168 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
36 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 3785984 sociálně terapeutické dílny 1 287 000 1 383 000 981 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
37 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 7754292 domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 233 000 717 000 609 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
38 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 8141655 domovy pro osoby se zdravotním postižením 12 307 000 1 443 000 1 226 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
39 Náš svět, příspěvková organizace 00847046 příspěvková organizace Náš svět, příspěvková organizace 9490817 chráněné bydlení 2 355 000 315 000 242 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03533/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
40 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace - domov se zvláštním režimem 4403070 domovy se zvláštním režimem 11 817 000 1 083 000 920 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
41 Nový domov, příspěvková organizace 00847330 příspěvková organizace Nový domov, příspěvková organizace Karviná - služba domov pro seniory 7909359 domovy pro seniory 6 525 000 575 000 442 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03511/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
42 Sagapo, příspěvková organizace 00846350 příspěvková organizace Sagapo DOZP 9580280 domovy pro osoby se zdravotním postižením 6 128 000 12 766 633 9 446 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
43 Sírius, příspěvková organizace 71197036 příspěvková organizace Sírius, příspěvková organizace 3559424 domovy pro osoby se zdravotním postižením 7 800 000 1 825 000 1 295 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03515/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
44 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice 5852477 domovy pro osoby se zdravotním postižením 11 706 000 660 000 607 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
45 - 1 018 000 571 000 Návrh příspěvku stanoven dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
46 Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace 71197052 příspěvková organizace Chráněné bydlení Vítkov 8412964 chráněné bydlení 1 177 000 295 000 209 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03534/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
47 Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Chráněné bydlení Nový Jičín 2712392 chráněné bydlení 954 000 381 700 323 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
48 Zámek Nová Horka, příspěvková organizace 48804860 příspěvková organizace Domov pro osoby se ZP Nová Horka 6142025 domovy pro osoby se zdravotním postižením 4 533 000 134 000 113 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03516/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
Celkem 183 429 000 62 959 333 50 328 000    

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům

Pozn.: U jednotlivých poskytovatelů jsou uvedeny pouze služby, na které byla podána žádost o dofinancování v termínu od 1. 11. 2015 do 10. 11. 2015

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Schválené zvýšení příspěvku na provoz zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 a usnesením č. 16/1600 ze dne 25. 9. 2015 (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 00016772 příspěvková organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace 1347773 domovy pro seniory 12 621 000 769 000 384 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03535/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
2 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 6815844 domovy se zvláštním režimem 9 907 000 1 318 000 955 876 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
3 Domov Březiny, příspěvková organizace 00847348 příspěvková organizace Domov Březiny, příspěvková organizace 7752951 domovy pro seniory 4 732 000 488 000 366 000 Výše dofinancování stanovena dle článku 2 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03508/2014/SOC ze dne 29. 12. 2014
Celkem 27 260 000 2 575 000 1 705 876    
frame-scrollup