Zpráva

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví

účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům

Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Požadovaná výše dotace (v Kč) Schválená výše dotace (v Kč) Komentář
Celkem Z toho minimální částka na mzdy, platy a jejich navýšení
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace 00844853 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 9026461 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 5 521 800 3 096 000 282 054 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 00534242 příspěvková organizace A/SS 1557033 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 176 000 1 059 000 115 913 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 00844641 příspěvková organizace Lůžka sociální péče 5175709 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 521 694 1 207 000 117 844 Návrh příspěvku stanoven dle článku XII odst. 6, písmena h) vyhlášeného dotačního programu
Celkem             5 362 000 515 811  
frame-scrollup