Zpráva

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví

Zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určeného na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu žadatelům

Poř. č. Název žadatele Právní forma žadatele Název služby Registrační číslo Druh sociální služby Schválené zvýšení příspěvku na provoz zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1147 ze dne 5. 3. 2015 (v Kč) Požadovaná výše příspěvku (v Kč) Zvýšení příspěvku na provoz (v Kč) Komentář Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
1 Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace 00844853 příspěvková organizace Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 9026461 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 3 096 000 1 034 000 878 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03561/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
2 Nemocnice Třinec, příspěvková organizace 00534242 příspěvková organizace A/SS 1557033 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 059 000 117 000 99 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03566/2014/ZDR ze dne 29. 12. 2014
3 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 00844641 příspěvková organizace Lůžka sociální péče 5175709 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 207 000 157 000 133 000 Návrh částky dofinancování stanoven dle článku 4 "Způsobu výpočtu návrhu dotace dle Podmínek dotačního programu". číslo 03564/2014/ZDR ze dne 30. 12. 2014
Celkem 5 362 000 1 308 000 1 110 000    
frame-scrollup