Zpráva

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1051 ze dne 13. 12. 2018 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A3-ZÚR MSK) na žádost oprávněného investora, společnosti Správa železnic, s. o. Předmětem aktualizace je změna územní rezervy pro vysokorychlostní železnici v úseku Přerov – Ostrava (hranice krajů OLK/MSK – ŽST Ostrava-Svinov) na návrhový koridor umožňující realizaci stavby.

A3-ZÚR MSK je pořizována nezkráceným postupem podle § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

V současné době se zpracovává návrh aktualizace a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz

frame-scrollup