Zpráva

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1665 ze dne 12. 12. 2019 rozhodlo o pořízení Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje (A4-ZÚR MSK) na žádost oprávněného investora, společnosti Správa železnic, s. o. Předmětem aktualizace je vymezení koridoru pro bezúvraťové napojení železniční trati Studénka – Sedlnice na hlavní železniční trať Přerov – Bohumín ve směru na Přerov. Důvodem aktualizace je navýšení kapacity železniční trati Studénka – Veřovice v souvislosti se zásadním nárůstem objemu nákladní dopravy, který lze očekávat ve vazbě na výstavbu a rozvoj kontejnerového terminálu Mošnov jako součásti logistického centra Ostrava Airport Multimodal Park.

A4-ZÚR MSK bude pořizována nezkráceným postupem podle § 42 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Dagmar Saktorová, tel. 595 622 679, dagmar.saktorova@msk.cz
Ing. arch. Hana Krupníková, tel. 595 622 959, hana.krupnikova@msk.cz

frame-scrollup