Zpráva

Mapová aplikace: Pohřebiště

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, připravil mapovou aplikaci obsahující lokalizaci pohřebišť, které se nachází na jeho správním území. Agenda pohřebnictví se řídí primárně zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Mapová aplikace: Pohřebišťě

Aplikace umožňuje zobrazit jednotlivá pohřebiště na mapových podkladech na území Moravskoslezského kraje. Při výběru pohřebiště lze získat informace o lokalitě pohřebiště (v posloupnosti ORP – obec s rozšířenou působností, obec, katastrální území), současně je uvedena informace o provozovateli pohřebiště (zda je jím obec, registrovaná církev či náboženská společnost), typu pohřebiště (veřejné nebo neveřejné) a zda již byl řád pohřebiště uveden do souladu se zákonem o pohřebnictví (v aktuálním znění). V případě, že je pohřebiště provozováno registrovanou církví nebo náboženskou společností, je uveden její název.

frame-scrollup