Zpráva

Mapová aplikace: Správní obvody stavebních úřadů

(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění)

Odbor územního plánování a stavebního řádu připravil mapovou aplikaci:

Správní obvody stavebních úřadů

Aplikace umožňuje zobrazit na mapových podkladech správní obvody stavebních úřadů na území Moravskoslezského kraje včetně území Magistrátu města Ostravy a stavebních úřadů jednotlivých městských obvodů Statutárního města Ostravy. Při výběru správního obvodu stavebního úřadu lze získat kontaktní informace příslušného stavebního úřadu (adresa, telefon, e-mail, odkaz na webové stránky).

frame-scrollup