Zpráva

Mapová aplikace: Územně analytické podklady MSK (2017)

(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu připravil mapovou aplikaci umožňující zobrazení jednotlivých výkresů územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje (2017).

Mapová aplikace: Územně analytické podklady MSK (2017)

Aplikace umožňuje zobrazit jednotlivé výkresy na mapových podkladech na území Moravskoslezského kraje. Legenda k příslušných výkresům se nachází v mapové aplikaci, sekce "O aplikaci"

frame-scrollup