Zpráva

Publikace Urbanistické hodnoty a hodnoty krajiny Moravskoslezského kraje

(ke stažení)

Publikace pojednává o urbanistických hodnotách a hodnotách krajiny Moravskoslezského kraje, nezabývá se jednotlivými stavbami ani vysloveně přírodními pozoruhodnostmi. Urbanistická struktura sídla zahrnuje uspořádání prostorů v sídle, jejich orientaci, tvar, gradaci apod.

Urbanistické celky mohou poskytovat hodnotné prostředí, i když jim chybí význačné stavby. Kulturní krajina je krajina po staletí obývaná a přetvářená člověkem. Její součástí je sídlo a naopak také krajina je součástí sídla, obě složky od sebe nelze oddělit. Na území Moravskoslezského kraje se vyskytují hodnotná sídla a lokality kulturní krajiny, některé významné dokonce i v evropském měřítku.frame-scrollup