Zpráva

Publikace Územní plán – základní dokument rozvoje obce

(ke stažení)

Moravskoslezský kraj vydal pro širokou veřejnost a zejména pro samosprávu obcí brožuru Územní plán - základní dokument rozvoje obce, která si klade za cíl seznámit rámcově čtenáře s obsahem územního plánu, s procesem jeho pořizování a s tím, jaký má být územní plán, aby byl dobrým podkladem pro rozhodování v území. Text je rozdělen do deseti kapitol, na konci každé z nich je stručné shrnutí. Kapitoly jsou doplněny příklady z praxe a obrazovým doprovodem. Některým tématům se text věnuje podrobněji, a to zejména těm, která nejsou z právních předpisů dostatečně srozumitelná. Vzhledem k aktuální výzvě Národního programu na podporu územně plánovací činnosti obcí může publikace přispět užitečnými informacemi k pořízení územního plánu.
Brožuru v tištěné podobě si může každý vyzvednout osobně na odboru územního plánování a stavebního řádu.
Publikace Územní plán – základní dokument rozvoje obce (formát pdf, velikost 2 MB) ke stažení.
frame-scrollup