Zpráva

Územní studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje (2014)

(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění)

Územní studie Sídelní struktury Moravskoslezského kraje je úplným zněním aktualizace Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje 2012. Aktualizace byla provedena na základě nově zjištěných a interpretovaných skutečností, zejména dat ze SLDB 2011. Doplněné části jsou od statí, které zůstávají v platnosti, odlišeny.
frame-scrollup