Zpráva

Územně analytické podklady MSK 2017

(4. úplná aktualizace)

Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady, jež zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj v území. Slouží zejména pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací a také pro pořizování územních studií.

Krajský úřad (odbor územního plánování a stavebního řádu) průběžně aktualizuje ÚAP Moravskoslezského kraje. Každé dva roky je pořízena úplná aktualizace územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje území.

Odbor územního plánování a stavebního řádu připravil pro prohlížení výkresů mapovou aplikaci Územně analytické podklady MSK (2017).

Rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Výkresy

frame-scrollup