Zpráva

Územně analytické podklady MSK 2017

(4. úplná aktualizace)

(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění)

Územně analytické podklady (ÚAP) patří mezi územně plánovací podklady, jež zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj v území. Slouží zejména pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a aktualizací a také pro pořizování územních studií.

Krajský úřad (odbor územního plánování a stavebního řádu) průběžně aktualizuje ÚAP Moravskoslezského kraje. Každé dva roky je pořízena úplná aktualizace územně analytických podkladů včetně rozboru udržitelného rozvoje území.

Rozbor udržitelného rozvoje území

Podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území

Výkresy

frame-scrollup