Zpráva

Územní studie - "Vedení silnice I/57 v úseku Kunín - Šenov - Nový Jičín v aktualizovaných parametrech 2018"

(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění)

Územní studie "Vedení silnice I/57"je k dispozici k nahlédnutí v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Textová část:

Variantní řešení:

Přehledová situace:

frame-scrollup