Zpráva

Územní studie – územní systém ekologické stability MSK – plán regionálního ÚSES MSK (2019)

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, pořídil ve spolupráci s odborem životního prostředí a zemědělství dokument Územní studie – územní systém ekologické stability moravskoslezského kraje – plán regionálního ÚSES MSK.

Kompletní územní studie ÚSES MSK (2019) je k dispozici v sekci "územní studie", včetně tabulkových a grafických (mapových) příloh.

Více zpráv

Územní studie
frame-scrollup