Zpráva

Územní studie Posouzení záměrů velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje (2016)

zahrnuje i závěry předchozích územních studií 2013 a 2015

Územní studie Vyhodnocení umístění velkých větrných elektráren v krajině Moravskoslezského kraje 2016 je soubornou studií, která pracuje se všemi daty z předchozích územních studií posuzujících záměry velkých větrných elektráren v kraji (2013 a 2015), aktualizuje je a doplňuje o posouzení nově uplatněných záměrů v území. Celkem studie vyhodnocuje umístění záměrů větrných elektráren ve 28 lokalitách, které posuzuje také v souvislosti s již realizovanými větrnými elektrárnami na území kraje v obcích Odry, Dvorce, Oldřišov a Hať.

Územní studií byly v roce 2016 posouzeny následující záměry velkých větrných elektráren (kurzívou jsou označeny záměry již realizované):

Bílčice, Bratříkovice, Budišov, Čaková I, Čaková II, Čaková III, Dívčí Hrad, Dvorce I, Dvorce II, Hať I, Hať II, Hlinka, Hněvošice, Hošťálkovy, Křišťanovice, Křišťanovice - Malý Roudný, Leskovec I, Leskovec II, Lomnice, Moravice – Melč, Nové Lublice, Oldřišov I, Oldřišov II, Rohov, Slezské Pavlovice, Starý Jičín, Sudice, Třebom, Valšov, Veselí u Oder, Zátor.

Textová část

Grafická část

frame-scrollup