Zpráva

Územní studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje (2014)

Územní studie Sídelní struktury Moravskoslezského kraje je úplným zněním aktualizace Studie sídelní struktury Moravskoslezského kraje 2012. Aktualizace byla provedena na základě nově zjištěných a interpretovaných skutečností, zejména dat ze SLDB 2011. Doplněné části jsou od statí, které zůstávají v platnosti, odlišeny.
frame-scrollup