Zpráva

Územní studie Vyhodnocení posouzení umístění záměrů velkých výškových, plošných a prostorových rozměrů v krajině Moravskoslezského kraje (2013)

Textová část

Grafická část

frame-scrollup