Zpráva

Záměry ZÚR MSK ve znění aktualizace č. 1 2018 (data pro GIS)

(KLASIFIKACE INFORMACE: W - informace ke zveřejnění)

Soubor dat ke stažení obsahuje připravené mapové projekty ve formátu MXD ve verzi 10.5 (pro využití v programu ArcGIS) včetně dat ve formátu souborových geodatabází (GDB) a metadata ve formátu XML. Kopie mapových projektů ve formátu MXD jsou k dispozici také ve verzi 10.3.

frame-scrollup