Zpráva

Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje MSK

V současné době je pořizována první aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Zadáním aktualizace je Zpráva o uplatňování zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje. Návrh Zprávy byl konzultován s obcemi kraje a dotčenými orgány. Zprávu schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 25. zasedání dne 5. 9. 2012 usnesením č. 25/2512.

frame-scrollup