Zpráva

ZÚR MSK - informace o místu uložení a možnosti do nich nahlížet

První Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje vydalo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 12. 2010 usnesením č. 16/1426 jako opatření obecné povahy a nabyly účinnosti dne 4. 2. 2011 (dále jen "ZÚR MSK").

V souladu s § 164 odst. 2 stavebního zákona jsou ZÚR MSK v listinné podobě, včetně dokladové dokumentace, dostupné k nahlížení v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na odboru územního plánování a stavebního řádu.

Kontaktní osoby:

frame-scrollup