Zpráva

Informace k Průmyslové zóně Nad Barborou

Informace poskytl: 16. 6. 2020, Bc. Pavel Ballasch, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 23. 6. 2020

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje  "následující informace obsažené v dokumentech Moravskoslezského kraje, krajského úřadu nebo v dalších souvisejících materiálech, kterými výše uvedený krajský úřad a také jeho další odbory a organizace disponují:
1. Kupní smlouvy z let 2013 až 2020 umožňující přípravu a realizaci tzv. „Průmyslové zóny nad Barborou“ (dále jen PZNB) v katastrálním území Karviná-Doly, uzavřené mezi zástupci Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) a dalšími právnickými a fyzickými osobami.
2. Další smlouvy (mimo kupní) z let 2013 až 2020, uzavřené mezi zástupci MSK a společností Asental Land, s.r.o. a statutárním městem Karviná ve věci přípravy a realizace PZNB v katastrálním území Karviná-Doly.
3. Usnesení zastupitelstva a rady MSK, které umožnily uzavření kupních smluv k realizaci PZNB.".

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty 16. 6. 2020 přípisem č. j. MSK 67648/2020, který je vč. příloh uložen níže.

frame-scrollup