Zpráva

Informace o výsledcích přezkoumání hospodaření provedených Krajským úřadem MSK v letech 2013 - 2017

Informace poskytla: 11. 2. 2019, Ing. Eva Samková; odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Zveřejněno dne: 11. 2. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje poskytnutí souhrnných informací o počtech přezkoumaných územních celků, o výsledcích provedených přezkoumání hospodaření za roky 2013 - 2017, spáchaných správních deliktů a opatřeních přijatých územními celky k odstranění chyb a nedostatků. Současně žadatel požaduje poskytnutí uvedených informací z informačního systému Finanční kontroly ve veřejné správě - Modul plánování a přezkoumávání.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 15552/2019 ze dne 8. 2. 2019, který je včetně příloh uložen níže.

frame-scrollup