Zpráva

Informace o zaměstnancích KÚ MSK

Informace poskytla: 24. 8. 2017, Mgr. Alena Bačová, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 31. 8. 2017

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje následující informace:

  1. zda jsou zaměstnanci informováni na ústní možnost zodpovězení dotazu,
  2. zda je ústní forma jednání pro zaměstnance běžná,
  3. zda bylo vedeno s některým se zaměstnanců soudní řízení pro „trestné činy teroristického útoku, propagandu komunismu a hnutí potlačující lidská práva“.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly opakovaně požadované informace sděleny přípisem č. j. MSK 106684/2017 ze dne 24. 8. 2017, který je uložen níže v příloze.

frame-scrollup