Detail smlouvy

Smlouva číslo 01439/2013/IM/1

datum uzavření: 14. 12. 2015
druhá smluvní strana: Obec Řeka
IČ: 00576891
předmět smlouvy: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu stavby - Změna článku II. smlouvy - dotčení pozemku parc. č. 359/2, k. ú. Řeka v rozsahu dle zákresu v situačním snímku
rok: 2015
01439/2013/IM/1 (formát pdf, velikost 223 kB)
frame-scrollup