Zpráva

Adresář obcí

Informace poskytla: 21. 3. 2018, Ing. Jana Pustelníková, odbor právní a organizační
Zveřejněno dne: 22. 3. 2018

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje v otevřeném počítačovém formátu adresář obecních, městských úřadů, městysů, a městských částí v územní působnosti MSK.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace přípisem č. j. MSK 44894/2018 ze dne 21. 3. 2018. Rovněž mu bylo sděleno, že požadované informace, může najít na webové stránce https://www.msk.cz/verejna_sprava/obce3.html. Byl upozorněn, že přehled základních údajů o obcích vč. adres je aktualizován na základě sdělení od samotných obcí, přičemž tyto nemají zákonnou povinnost kraji tyto údaje zasílat. Požadované adresáře jsou uloženy níže.

frame-scrollup