Zpráva

Analýza projektů ze Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020

Informace poskytla:15. 11. 2019, Mgr. Jarmila Csanková; odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Zveřejněno dne: 28. 11. 2019

Předmět žádosti:
Žadatel požaduje informace týkající se naplňování Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009–2020.

Poskytnuté informace:
Žadateli byly požadované informace poskytnuty přípisem č. j. MSK 166642/2019 ze dne 15. 11. 2019, který je vč. přílohy uložen níže.

frame-scrollup