Zastupitelé
Členové zastupitelstva kraje 2016-2020

Bc. Eva Tořová

rok narození: 1962
obec: Staré Hamry
volební strana: ČSSD
přehled funkcí:
  • členka zastupitelstva kraje od 8. 10. 2016
  • členka výboru pro životní prostředí a zemědělství zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
  • členka výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci zastupitelstva kraje od 10. 11. 2016
vzdělání:
bakalářské studium - obor veřejná správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně
povolání:
starostka obce Staré Hamry
zkušenosti z oblasti veřejné správy:
  • 2006 - dosud členka Zastupitelstva obce Staré Hamry
  • 2006 - 2010, 2014 - dosud starostka obce Staré Hamry
  • předtím zaměstnána vždy v oblasti veřejné správy - výkon různých správních agend územně samosprávných celků (Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, Obecní úřad Staré Hamry, Obecní úřad Ostravice)
ke své práci v zastupitelstvu říká:
Priority v zastupitelstvu: rozvoj venkova a podpora malých obcí.

„Je třeba dávat přednost obecným zájmům před soukromými, trvalými před pomíjejícími.“ Gaius Plinius Secundus

Jak hlasuji

frame-scrollup