Zpráva

Dotační program Drobné vodohospodářské akce 2017

Rada kraje na své schůzi dne 22. 12. 2016 usnesením č. 4/270 schválila následující podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podávání žádostí je od 23. 1. 2017 do 31. 1. 2017 včetně.

Kontakt

Ing. Jana Kroupová
tel.: 595 622 692
e-mail: jana.kroupova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce 2017

Seznam příloh

frame-scrollup