Zpráva

Dotační program Drobné vodohospodářské akce pro roky 2018/2019

Rada kraje na své schůzi dne 21. 11. 2017 usnesením č. 25/2277 schválila následující podmínky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 2. 1. 2018 do 19. 1. 2018 včetně.

Kontakt

Ing. Jakub Hradil
tel.: 595 622 695
e-mail: jakub.hradil@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2018/2019

Seznam příloh

frame-scrollup