Zpráva

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva

Rada kraje na své schůzi dne 27. 6. 2017 usnesením č. 16/1383 schválila následující podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Lhůta pro podávání žádostí je od 5. 9. 2017 10:00 hodin do 31. 12. 2018 do 11:00 hodin. Žádosti budou podávány elektronicky na adrese https://kotliky.msk.cz/. Bližší informace ke způsobu podávání žádostí jsou uvedeny v čl. VIII podmínek dotačního programu.

Podmínky

Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 2. výzva

Kontakt

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel.: 595 622 355
e-mail: kotliky@msk.cz

Přílohy

frame-scrollup