Zpráva

Dotační program Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

Rada kraje na své schůzi dne 9. 4. 2019 usnesením č. 60/5388 schválila následující podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Termín

Lhůta pro podávání žádostí „otevřený dotační titul“ (A – pro nové žadatele) je od 13. 5. 2019 10:00 hodin do 30. 10. 2020 do 11:00 hodin, anebo do přijetí žádosti s pořadovým číslem 10.000. Žádosti budou podávány elektronicky na adrese https://kotliky.msk.cz/.

Lhůta pro podávání žádostí „uzavřený dotační titul“ (B - pouze pro žadatele ze zásobníku 2. výzvy kotlíkových dotací) je od 13. 5. 2019 do 14. 6. 2019.

Bližší informace ke způsobu podávání žádostí jsou uvedeny v čl. IX podmínek dotačního programu.

Podmínky

Podmínky dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva

Kontakt

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
tel. 595 622 355
e-mail: kotliky@msk.cz

Přílohy

Otevřený dotační titul

Uzavřený dotační titul (pouze pro žadatele ze zásobníku 2. výzvy)

Společné přílohy

frame-scrollup