Zpráva

Dotační program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019

Rada kraje na své schůzi dne 9. 10. 2018 usnesením 48/4275 schválila podmínky dotačního Programu na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019.

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí.
Zasílání žádostí je prostřednictvím elektronického formuláře.

Termín

Lhůta pro podání žádostí je od 13. 11. 2018 do 20. 11. 2018 včetně.

Kontakt

Ing. Irena Muczková
tel.: 595 622 982
e-mail: irena.muczkova@msk.cz

Ing. Lucie Janečková
tel.: 595 622 661
e-mail: lucie.janeckova@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu "Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2019"

Seznam příloh

frame-scrollup