Zpráva

Dotační program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

Rada kraje na své schůzi dne 12. 12. 2017 usnesením č. 27/2483 schválila následující podmínky dotačního programu "Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018".

Vyhlašovatelem programu a poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje.

Žádost lze podat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na tuto adresu:
Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Termín

Lhůta pro podávání žádostí o dotaci je od 16. 1. 2018 do 30. 1. 2018 včetně.

Kontakt

Bc. Pavla Tichá
tel.: 595 622 734
e-mail: pavla.ticha@msk.cz

Podmínky

Podmínky dotačního programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

Seznam příloh

frame-scrollup